Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 3 april was er een matig bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, begroting 2009 en 2010) werden doorgenomen en goedgekeurd.
2009alv3_4Theo Soeter, Adrie de Keijzer en Ed Asselxe9 waren aftredend als bestuurslid. Alle drie werden herkozen. Patrick Brand werd als nieuw bestuurlid toegevoegd aan het bestuur.

Tot lid van verdienste (15 jaar medewerker) werd benoemd Zier Tigchelhoven (het bijbehorende kleinood werd door zijn vrouw Els in ontvangst genomen).
Ook Remco Vos werd benoemd tot lid van verdienste, ook Remo was niet aanwezig.

Jeannette van der Hoek en erelid John Copier ontvingen ook een aandenken van de voorzitter omdat zijn beide 50 jaar lid zijn van de RRB.

2009alv1

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet.
In 2008 werden de eerste examens afgenomen van de in 2007 gestarte centrale opleiding EHBO en EM.
Cor van der Knijff nam als instructeur van de opleiding de prijs in ontvangst.
Alv2_2  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.