ANBI-status voor RRB

Aanvraag ANBI-status voor de Rotterdamse Reddings Brigade is door belastingdienst gehonoreerd. Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling is per dagtekening 11 maart 2009 van de belastingdienst ontvangen.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, het is een status die de belastingdienst aan bepaalde instellingen kan toekennen en fiscale voordelen biedt voor de betreffende organisatie, maar ook aan de betrokken vrijwilligers, die de kosten van activiteiten voor zox92n instelling (onder bepaalde voorwaarden) ook als gift kunnen aftrekken bij hun belastingaangifte!

Welke instellingen kunnen worden aangewezen als een ANBI?
Dat zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen.
Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen.
Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen.

Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commercixeble instellingen zijn geen ANBI. Alhoewel de Rotterdamse Reddingsbrigade ook sport aanbiedt, voldoet het op basis van de (overige) voorwaarden aan de ANBI-regeling (de sport maakt deel uit van de bredere doelstelling en activiteiten van de vereniging).

Wat levert de ANBI-status op?
Giften aan Rotterdamse Reddings Briagde die onder deze noemer vallen, zijn aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapbelasting en dat maakt het voor de schenker een stuk aantrekkelijker! ANBIx92s kunnen daarnaast vrijgesteld worden van de heffing van het recht van schenking en het successierecht. Een schenker of bedrijf dat een instelling wil ondersteunen, kan via de website van de Belastingdienst opzoeken, of een instelling tot de ANBIx92s behoort. Het kan, zeker in deze financieel lastige tijd, een voordeel zijn als je de ANBI-status hebt: bedrijven kunnen hun gift dan immers aftrekken en dat bevordert ongetwijfeld de bereidheid om een instelling te steunen.

Denk ook aan het eerder genoemde belastingvoordeel dat je vrijwilligers hiermee kan bieden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.