Nieuwjaarsreceptie 2010

Zondagmiddag was in het Oostelijk Zwembad de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de RRB.
Ook aan het begin van het 85e levensjaar van de reddingsbrigade was er op de goedbezochte receptie gelegenheid tot zwemmen.
Traditiegetrouw keek voorzitter Peter Tijl, via zijn nieuwjaarstoespraak, terug naar 2009 en vooruit naar 2010.

10011001

Nieuwjaarsreceptie:

Namens het bestuur van de Rotterdamse Reddings Brigade wil ik u graag een buitengewoon gezond en gelukkig 2010 toewensen.
Zowel privxe9, werk, als bij het uitoefenen van de RRB activiteiten.
Een bijeenkomst als deze geeft de mogelijkheid het afgelopen jaar met U door te nemen, ik zal het in vogelvlucht doen.
In 2009 is er veel veranderd bij Reddingsbrigade Nederland. Als we alleen al denken aan het niet meer ondersteunen van het elementair zwemmen per 1 september j.l. door onze landelijke bond, het bestuur van de RRB heeft moeten besluiten om de brevetten a en b als RRB brevetten voort te zetten.

We moeten constateren dat de verhouding ontvangsten entreegelden en de uitgaven huur zwembaden het afgelopen jaar negatief resultaat heeft opgeleverd.
Gezien de verhogingen per 1 januari van de badhuur heeft het bestuur de entree- gelden, moeten verhogen naar x80 3,= per keer. Als we de berichtgeving in de pers mogen geloven, zal er door de gemeenten bezuinigd gaan worden op de sportclubs.

Door de aanleg van de Maasvlakte 2 zijn we na veel aandringen bij verschilde overheidsinstellingen op het laatste moment gevraagd om de beveiliging van het Slufterstrand op ons te nemen, hetgeen weer naar tevredenheid van de opdrachtgevers heeft plaats gevonden. Gelijk aan 2009 is het voor 2010 niet duidelijk of er een beroep wordt gedaan op onze beveiligers voor de strandbewaking, wordt vervolgd.

Over het algemeen kunnen we stellen dat het vinden en vasthouden van voldoende vrijwilligers steeds moeilijker wordt
Tevens is de rol van de medewerker binnen de RRB aan verandering onderhevig, afgelopen jaar hebben we mogen ervaren dat het met ongeveer 140 Vrijwillige medewerkers moeilijk is alle taken naar behoren uit te voeren. Waarbij we hoog in het vaandel hebben:
Veiligheid, Kwaliteit en Gezelligheid.

Als we terug kijken naar 2009 dan is er door veel RRBx92ers bijzonder veel werk verzet, dat zal zeker wereldkundig gemaakt worden middels de jaarverslagen, tijdens onze Algemene ledenvergadering op vrijdag 9 april a.s. in Zalencentrum x93KOOSx94 aanvang 20:00 uur.
Afgelopen jaar hebben we Patrick Brand mogen verwelkomen als bestuurslid hetgeen de gemiddelde leeftijd enigszins omlaag heeft gebracht.
Het bestuur bestaat nu uit 10 bestuurders aangevuld met een notulist. Het bestuur heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met de vraag hoe verder de komende 5 jaar, daaruit komt o.a. naar voren:
Kunnen we al onze cluburen nog handhaven in de toekomst?
Hoe moeten we de certificering van ons kader op paal houden?
Moeten de jeugdleden welke alleen aan elementair zwemmen deelnemen nog wel lid blijven van de KNBRD?
Hoe krijgen we aansluiting bij de kader opleidingen van de KNBRD, gezien de vele vragen die nog niet ingevuld zijn door de landelijke organisatie?
Wie wordt de nieuwe voorzitter van de RRB in april 2011?
Hoe moet de beveiligingstaak van de RRB ingevuld worden?
Het zal U duidelijk zijn dat dit een project op zich is.

Ook met de 10 bestuursleden komen we nog tijd te kort om alles geruisloos te laten verlopen, maar bij zox92n verscheidenheid van activiteiten, en op zoveel locaties kan niet altijd alles naar ieders wens zijn.
Het zal blijken dat de RRB met het rijke verleden enorme mogelijkheden heeft voor de toekomst.

Door de inzet van, U weet wel, al die vrijwillige medewerkers hebben weer veel Rotterdammers het zwemmen en zwemmend redden aan geleerd en in veel gevallen met een brevet of diploma afgerond.
2009 433 was in 2008 381.  De afgelopen 15 jaar 7385.

Alle traditionele evenementen en speciale b.v. Nederlandse Kampioenschappen Ocean Events op het Sufterstrand hebben het afgelopen jaar weer de commissies en werkgroepen het nodige werkplezier opgeleverd tijdens de voorbereiding en uitvoering van het evenement.
De afsluiting van de jaarlijkse evenementen was dit jaar ook weer voorbehouden aan Sint Nicolaas met zijn Pieten.
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, al is enige zorg over de ontwikkelingen binnen de KNBRD en de gemeente Rotterdam op zijn plaats.
Het glas lijkt half VOL of LEEG, laten wij er voor gaan om het glas verder te vullen.
Nogmaals hartelijk dank aan al die vrijwillige medewerkers, voor hun inzet in 2009 en een voortzetting daarvan in 2010.

Tot slot
– Uw aandacht voor ons Onderling Zwemfeest op 13 maart in dit zwembad.
– Gaarne en applaus voor de organisatie van deze middag Yvonne, haar moeder met hulp van Coen.

10011002

10011003

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.