Ledenvergadering druk bezocht

Op vrijdagavond 9 april was er een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, begroting 2010 en 2011) werden doorgenomen en goedgekeurd.
Wim Soeter, Coen van Dee en Sander Vink waren aftredend als bestuurslid. Alle drie werden herkozen.

Tot lid van verdienste (15 jaar medewerker) werd benoemd Ton Slootmans (niet aanwezig), Yvonne Tabernal, Angelique Oudenes en Wietste van de Ros (niet aanwezig).
De volgende leden zijn 50 jaar lid: Jo Oudejans-Twist (niet aanwezig), Sjaak de Hoek (niet aanwezig), Jos Moonen (niet aanwezig), Toon Mizee (niet aanwezig) en Frannie de Zwaan. Bijzonder is dat normaal gesproken leden die 50 jaar lid zijn, ook medewerker van de brigade zijn. Toon Mizee is echter "gewoon" zwemmend lid.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2009 ging deze beker naar de medewerkers van de Wilgenring die jarenlang anders valide zwemmen hebben geleerd. Kevin van Hengel ontving namens deze groep uit handen van voorzitter Peter Tijl de beker.

Reden van de drukte op de vergadering was wellicht de extra brief die de leden hadden ontvangen bij de uitnodiging. In deze brief vraagt het bestuur de leden toestemming om voor een andere structuur van de RRB te kiezen. Dit laatste om de RRB zich niet kan vinden in het "diploma-beleid" van de bond.
Na een goede discussie kreeg het bestuur toestemming om het onderzoek in gang te zetten.

Om 10.30 uur sloot voorzitter Peter Tijl de vergadering.

10040901

10040902

10040903

10040904

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.