Pilot nieuwe diploma’s ENVOZ

Op woensdag 2 juni 2010 werd een pilot voor de nieuwe diploma's ENVOZ A, B en C bij de Rotterdamse Reddings Brigade in Sportfondsenbad NOORD verzwommen.

Een viertiental jeugdleden hebben examen gedaan volgens de nieuwe diplomalijn elementair zwemmen bij de RRB.

Er is gekozen voor de diploma lijn van de stichting ENVOZ n.l., omdat deze lijn meer aansluit bij het zwemend redden. Het is een internationale diplomalijn, onder auspicixebn van de Swimming Teachers Association (STA).

Alle kandidaten zijn geslaagd t.w.:
A-Diploma (Otter) 2 kandidaten
B-Diploma (Bever) 9 kandidaten
C-Diploma (Zeehond) 3 Kandidaten

Alle kinderen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

De examens werden afgenomen door 3 niet aan het zwembad verbonden gecertificeerde examinatoren.

De pilot zal besproken worden en zo mogelijk over de andere zwembaden waar de RRB zwemt worden uitgerold.

100602-01 

100602-02
100602-03

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.