Nieuwjaarsreceptie 2011

Zondagmiddag 9 januari was in het Oostelijk Zwembad de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de RRB.
Ook aan het begin van het 86e levensjaar van de reddingsbrigade was er op de goedbezochte receptie gelegenheid tot zwemmen.

Voor de traditionele nieuwjaarstoespraak van voorzitter Peter Tijl, sprak de voorzitter Janny Donkersloot – Koerten toe.
Janny had aangegeven, i.v.m. haar gezondheid, haar functie als hoofd kindergroepen in zwembad Oost neer te leggen.
Janny is in 1972 lid geworden van de Rotterdamse Reddings Brigade en na de nodige diploma's gehaald te hebben is ze in 1978 toegetreden tot ons corps medewerkers.
Jarenlang onder leiding van een hoofdinstructie gevormd door de dames Bijl en Zwetheul en later zelf deel uitmakend van de Hoofdinstructie, hetgeen ze op haar eigen wijze vele jaren heeft ingevuld.
De laatste jaren met toch wel een handicap, want haar gezondheid liet haar in de steek.
Het Hoofdinstructeurschap is in die tijd ad interim door Cor v.d. Knijff zoveel mogelijk ingevuld, maar als het enigszins kon was Janny in het Oostelijk zwembad te vinden op de donderdagavonden.
Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering in december melde bestuurslid Coen van Dee dat Janny het besluit had genomen met pijn in je hart om het H.I. schap om gezondheid redenen te bexebindigen.

Het bestuur heeft dan ook besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering van 15 april a.s., Janny de versierselen te overhandigen behorende bij het ERE-LIDMAATSCAP van de Rotterdamse Reddings Brigade.

110109-01 

Na het uitreiken van het erelidmaatschap aan Janny, hield de voorzitter zijn nieuwjaarstoespraak.

Namens het bestuur van de Rotterdamse Reddings Brigade wil ik u graag een gezond, gelukkig en sportief  2011 toewensen. Zowel privxe9, werk, als bij het uitoefenen van de RRB en Reddingsbrigade Nederland activiteiten.
Een bijeenkomst als deze geeft de mogelijkheid het afgelopen jaar met U door te nemen, ik zal het in vogelvlucht doen.

In 2010 

– 85 jaar Rotterdamse Reddings Brigade!
Het medewerkersfeest op 6 november in de Keizershof. Helaas geen toespraak van onze Burgemeester zoals 5 jaar ervoor door Ivo Opstelten, maar wel het besluit dat de nieuwe burgemeester Aboutaleb dat hij het verzoek om bescherheer van onze vereniging te worden had gehonoreerd. Alle aanwezige konden zich o.a. Laten fotograferen een een snelle boot.
- De eerste diploma's van het ENVOZ zwem ABC zijn verzwommen in het zwembad Noord
- De KNBRD heeft het voornemen om de contributie exatra te verhogen met x80 1,= per lid terug getrokken, dus we blijven voorlopig met onze kindergroepen nog lid van de Bond.
– De KNBRD heeft besloten de software voor de centrale leden adm. GRATIS aan de brigades beschikbaar te stellen.
- Zoektocht naar een nieuwe voorzitter: op de valreep van het nieuwe jaar, is er dan toch een kandidaat namens het bestuur naar voren kunnen komen. Deze zal op de ALV 15 april namens het bestuur voorgedragen worden.
 
Een punt van aandacht blijft het in stand houden van het medewerkers korps, gelijk aan de maatschappelijke ontwikkeling slaat ook bij ons de vergrijzing toe. Wij kunnen trost zijn op onze vrijwillige medewerkers want steeds weer blijken we eruit te kunnen komen. Waarbij we hoog in het vaandel hebben en houden: Veiligheid,  Kwaliteit en Gezelligheid.
 
Ook afgelopen jaar is er een aanzienlijk bedrag van de gemeente Rotterdam beschikbaar gekomen voor scholing en bijscholing van onze medewerkers.
De problematiek met Reddingsbrigades Nederland lijkt onderkent te worden, met de afronding van een extern onderzoek en een Buitengewone leden vergadering gehouden op 6 november j.l. Nu de praktische uitvoering nog.

2010 overziende kunnen we constateren dat er door veel RRBx92ers bijzonder veel werk is verzet, dat zal zeker wereldkundig  gemaakt worden middels de jaarverslagen.
Wat het bestuur betreft kunnen we spreken over een jaar waarin de contacten met de Bonds commissies, het Regio bestuur, niet altijd naar wens zijn verlopen.
De relaties met buur / zuster brigades, deelgemeenten waar we zwemwater huren hebben we weer verder  aangehaald en dat is nuttig gebleken (Netwerken blijkt ook in vereniging verband bijzonder belangrijk).
Denk aan het afscheid van mevr. B.Bijl-Smit met daarbij de aandacht van de deelgemeente Kralingen x96 Crooswijk.
De uitreiking van de uniforme kleding aan onze medewerkers in het kader van het 85 jarig bestaan van de RRB, bijna is afgerond.
Ook met de 10 bestuursleden en een notulist,  komen we nog tijd te kort om alles geruisloos te laten verlopen, maar bij zox92n verscheidenheid van activiteiten, en op zoveel locaties kan niet altijd alles naar ieders wens zijn.
Door de inzet van, U weet wel, al die vrijwillige medewerkers hebben weer veel Rotterdammers het zwemmen en zwemmend redden aan geleerd (en in veel gevallen met een brevet of diploma afgerond (356 brevetten / diploma's), dit is nog altijd een van onze kerntaken.
De deelname aan projectgroep besprekingen van het Havenbedrijf inzake de beveiliging van het nieuwe strand aan de 2e Maasvlakte  zal in de toekomst zijn vruchten afwerpen.

Alle traditionele evenementen hebben het afgelopen jaar weer de nodige commissies en werkgroepen het nodige werkplezier opgeleverd tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het evenement.
In de zwembaden werd het jaar afgesloten door Sint Nicolaas met  zijn Pieten,en gekleed zwemmen gecoxf6rdineerd door de commissie gekleed zwemmen.

De afsluiting van jaar is ten deel gevallen aan de huldiging van Kampioenen op 20 december tijdens de verkiezing van Sportvrouw / man / ploeg van Rotterdam. De avond is van start gegaan met de huldiging van de kampioenen van de breedtesport, onder leiding van Mart Smeets zijn ook de leden van de Rotterdamse Reddings Brigade Roeiploeg gehuldigd.

Aandacht gebieden voor 2011 zijn o.a.:
– Blijven we met de kindergroepen lid van de KNBRD
– Certificering medewerkers
– Werving en behoud van jeugdleden, weinig jeugdleden gaan door met Zwemmend Redden
– Rexfcnie oud strandwachtleden
– Waarborging financixeble toekomst, denk aan saldo Huur en Entreegelden zwembaden

Nogmaals hartelijk dank aan al die vrijwillige medewerkers, voor hun inzet in 2010 en een voortzetting  daarvan in 2011.
Tot slot een woord van dank aan de organisatie van deze middag Yvonne en haar moeder i.s.m. Coen.

Na de toespraak was er gelegenheid om bij te praten en om te zwemmen.

110109-02 
110109-03 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.