Nieuwjaarsreceptie 2013

Zondagmiddag 6 januari werd bij de scouting aan de Bergse Achterplas de nieuwjaarsreceptie van de RRB georganiseerd. Naast bijpraten was er ook gelegenheid tot een aantal buitenactiviteiten.
De nieuwjaarsspeech namens het bestuur klonk als volgt.

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Reddingsbrigade.

Namens het bestuur wil ik u graag een gezond, gelukkig en sportief  2013 toewensen. Zowel privé, werk, als bij het uitoefenen van de RRB en Reddingsbrigade Nederland activiteiten.

Het jaar 2012, het 87-ste jaar van de brigade, was een bijzonder jaar.
Aan de basis wordt jaar in jaar uit les gegeven in de zwembaden in zwemmen en zwemmend redden, zo ook in 2012. Natuurlijk hadden we onze traditionele activiteiten, zoals het Onderling Zwemfeest, Gekleed Zwemmen, Sint met zijn Pieten. Verder was er een actieve roeiploeg en werden diverse evenementen in het Rotterdamse beveiligd.

Een aantal zaken sprongen in het oog:
–    Het overlijden van erelid Riet Slinger; graag een moment stilte ter nagedachtenis.

–    Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april hier hebben een drietal medewerkers zich opgegeven om in het bestuur mee te gaan draaien en vierde medewerker is lopende het jaar erbij gekomen.

–    Donderdag 5 juli 2012 was voorlopig de laatste zwemavond van onze vereniging in het Oostelijk Zwembad. Dit 80 jaar oude zwembad ondergaat een verbouwing en gaat medio 2013 weer open. Een aantal zwemmers en medewerkers wilden in andere zwembaden ondergebracht worden. Helaas zijn er ook een aantal zwemmers en medewerkers gestopt.

– De contacten met Reddings Brigade Nederland zijn positief verlopen, wij krijgen op dit moment alle medewerking, vragen worden op kort termijn beantwoord. Tegelijkertijd zijn we gevraagd om daadwerkelijk toe te gaan treden in de rampenploeg en de opleidingen voor communicatie via C2000 te volgen.

– We hebben in 2012 wederom een bedrag mogen ontvangen van de Gemeente Rotterdam ten behoeve van onze jeugdleden. Tevens kregen wij dit jaar van BP Raffinaderij Rotterdam een substantieel bedrag voor het opleiden van kader leden. Aan het eind van jaar ontvingen we een donatie van de oud secretaris van de bond.

– De Belastingdienst ’s-Hertogenbosch heeft na controle onze ANBI status bevestigd.

– 13 mei organiseerde de RRB voor de tweede keer met succes een roeiregatta aan de Bergse Achterplas.

–  Na twee jaar gedwongen rust, vanwege de werkzaamheden aan Maasvlakte II,  is de strandwacht sinds mei 2012 weer paraat aan het nieuwe recreatiestrand van de tweede Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ons voorzien van een gloednieuw permanent onderkomen. De gemeente Rotterdam heeft de exploitatie, alsmede een nieuwe terreinwagen en een nieuwe tractor gefinancierd. In december heeft de Gemeente Rotterdam toestemming gegeven en geld ter beschikking gesteld om voor het seizoen 2013 twee snelle boten, een jetski en een quad aan te schaffen..
Het mag duidelijk zijn dat hiervoor door een aantal bestuursleden en brigadeleden achter de schermen een enorme inspanning is geleverd, met eerder genoemde als prachtig resultaat!

–  In 2012 werd een Technische Commissie aangesteld. De TC  is aan de slag gegaan met het verder scholen en certificeren van onze medewerkers, verdere implementatie van de ENVOZ-diploma’s, de nieuwe diplomalijn van de KNBRD en de opleiding van ons kader en examinatoren. Hoogtepunt was de bijscholingsdag van onze instructeurs op 6 oktober.
Op deze dag werd door ons dankbaar gebruik gemaakt van instructeurs van andere brigades, welke ervaring hadden met de nieuwe diplomalijn.
Veel tijd en werk is er door het bestuur en onze jongste ere voorzitter gestoken in het aanvragen van de omzettingen naar de nieuwe certificeringen van de bond. Hierdoor konden wij juist op tijd in augustus alles afgeven op het bonds bureau.

– Een werkgroep heeft de gegevens van onze Ledenadministratie overgezet in Sportlink, dit is het leden administratie programma van de bond. Bovendien werd er een aanvullend programma gemaakt, zodat we zelf onze acceptgiro’s, stickers, etc. kunnen verzorgen.

– Dit jaar was er de nodige aandacht voor propaganda te maken voor de RRB. Dit is hard nodig gezien de nog steeds dalende ledenaantallen.
Zo waren er o.a. de volgend acties: We hebben met een groep mee gedaan op de basis scholen dagen in Alexanderpolder waar plus minus 5000 leerlingen kennis met ons konden maken, promotie tijdens het Paralympisch vuur voor onze groep andersvalide, gastlessen op het Albeda college en de landelijke actie “Ik ben een held” (voor bekendheid en donaties reddingsbrigades).

– Last but not least heeft de RRB voor het eerst mee gedaan aan Serious Rescue. Een groep enthousiaste strandwachtleden voer in 3 dagen tijd in een konvooi van reddingsbrigadeboten van Arnhem naar Enschede. De gezamenlijke reddingsbrigades haalden zodoende 23.250 euro voor de bekende Serious Request-actie.

Voor 2013 zijn er voor de brigade nog wel wat uitdagingen:
–    Doorgaan met scholing en certificering van medewerkers en uitrol van de nieuwe diplomalijn door de Technische Commissie.

–    Het verder continueren van de strandwacht aan het strand van de 2e Maasvlakte.

–    Verdere uitbouw van werving, voorlichting en propaganda i.v.m. behoud en werving van nieuwe leden (Kevin is nog hard op zoek naar extra handen van werkgroepleden voor PR van baden en strand)

–    Permanent aandachtspunt zijn de huurverhogingen van de zwembaden. Wij maken ons grote zorgen over de plannen van de gemeente Rotterdam om in 2014 kosten dekkende huur te gaan vragen. Het bestuur is hieromtrent met diverse instanties in overleg.

–    Onderzoeken of we in de tweede helft van dit jaar weer les kunnen gaan geven in het vernieuwde Oostelijk Zwembad.

–    Om al deze uitdagingen te bekostigen blijft het bestuur zoeken naar sponsoren voor onze brigade.

Het bestuur wil graag alle vrijwillige medewerkers bedanken voor hun inzet in 2012
We rekenen natuurlijk weer op jullie medewerking in 2013!

gezellige drukte

gezellige drukte

senioren roeien nog best!

senioren roeien nog best!

nieuwjaarsduikers

nieuwjaarsduikers

dames in actie

dames in actie

buiten was het ook gezellig

buiten was het ook gezellig

This entry was posted in nieuwjaarsreceptie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.