Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 12 april was er een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos. De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Coen van Dee. De voorzitter begon met een terugblik op 2012.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, begroting 2013 en 2014) werden doorgenomen en goedgekeurd. Wim Soeters, Sander Vink en Patrick Brand waren aftredend als bestuurslid. Allen werden herkozen. De voorzitter was verheugd te melden dat er drie nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld: Angelique Oudenes, Kevin van Hengel en Bjorn van Bogaert. Dit werd ook goedgekeurd door de vergadering. De kascontrole-commissie werd herkozen.
Er waren dit jaar vier medewerkers die in aanmerking kwamen voor het Lidmaatschap van Verdienste (15 jaar medewerkers RRB): R. Buys, N.W. Hermrica, T.J.C. van de Mast en K. van Tigchelhoven.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2012 ging deze beker naar de werkgroep Ledenadministratie. De werkgroep heeft ledenadministratie overgezet naar Sportlink van de bond. Tevens werd maatwerk ontwikkelt toegesneden op de RRB-situatie.

Na een rondvraag, waar druk gebruik van werd gemaakt, sloot de voorzitter de vergadering.

2013alv3

2013alv2

2013alv1

This entry was posted in ledenvergadering, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.