RRB doet mee aan actie Serious Rescue 2013

De Rotterdamse Reddingsbrigade doet mee aan de actie Serious Rescue 201; een landelijke actie om met alle reddingsbrigades in Nederland geld in te zamelen voor Serious Request 2013.

Wij als Rotterdamse Brigade willen net als vorig jaar geld inzamelen. Vorig jaar waren we zo trots op onze ploeg dat we dit jaar als aanmoediging een vette cheque willen overhandigen.

Leden van de Rotterdamse Reddingsbrigade gaan van 21 december tot 23 december, samen met andere reddingsbrigades, van Lemmer naar Leeuwarden varen dit gaat gezamenlijk met 27 andere brigades.

Het doel is ‘het voorkomen van diarree, en daarmee het terugdringen van onnodige kindersterfte als gevolg van diarree.’

Wij hopen echt dat iedereen mee doet door middel van een donatie in de pot die tijdens de cluburen in de zwembaden staan of op gironummer 3186421 t.n.v. Rotterdamse Reddingsbrigade. Als iedereen mee doet hebben we weer een mooi bedrag!

This entry was posted in beveiliging, serious rescue. Bookmark the permalink.

Comments are closed.