Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 11 april 2014 was er de Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos. De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Coen van Dee. De voorzitter begon met een terugblik op 2013 en stond stil bij het overlijden onze ere-leden Johan Dovianus en Jo Oudejans.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, kascontrolecommissie, begroting 2014 en 2015) werden doorgenomen en goedgekeurd.
Björn van Bogaert, Rob Stornel en Arnold Kok waren aftredend als bestuurslid. Allen werden herkozen. Ook voorzitter Coen van Dee was aftredend en werd door de vergadering herkozen. Justin van Hengel werd, op voorstel van het bestuur, toegevoegd aan het bestuur.

Op voorstel van het bestuur werden Henk Wagner, Ben Campo en Francien Knoch-Verbeek benoemd tot ere-leden van de vereniging.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2013 ging deze beker naar de strandwacht i.v.m. het opzetten van de strandwacht aan de tweede Maasvlakte.

Na een rondvraag, waar druk gebruik van werd gemaakt, sloot de voorzitter de vergadering.

This entry was posted in ledenvergadering. Bookmark the permalink.

Comments are closed.