Nieuwjaarsreceptie 2015

Zondagmiddag 4 januari werd bij Groepshuis Cappadocië de nieuwjaarsreceptie van de RRB georganiseerd. Naast bijpraten was er de nieuwjaarsspeech namens het bestuur.

Nieuwjaarsspeech

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Reddingsbrigade. Een speciaal woord van welkom aan onze ereleden.

Namens het bestuur wil ik u graag een gezond, gelukkig en sportief 2015 toewensen. Zowel privé, werk, als bij het uitoefenen van de activiteiten bij de RRB en Reddingsbrigade Nederland.

Het jaar 2014, alweer het 89-ste jaar van de brigade, was weer een bijzonder jaar. Aan de basis wordt jaar in jaar uit les gegeven in de zwembaden in zwemmen en zwemmend redden, zo ook in 2014. Natuurlijk hadden we onze traditionele activiteiten, zoals Zwemfeest, Gekleed Zwemmen, Sint met zijn Pieten. Verder natuurlijk de strandwacht, een roeiploeg en werden er diverse evenementen in het Rotterdamse beveiligd en de vele activiteiten van de commissie WVP en de Technische Commissie (Cie Opleidingen).

Een aantal zaken sprongen in het oog in 2014:

– Het overlijden van Ger Bijl; Ger Bijl is bestuurslid geweest en was verder meer dan 50 jaar lid van onze vereniging en Lid van Verdienste. Graag een moment stilte ter nagedachtenis.

– Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 april werd een nieuw bestuurslid verwelkomt: Justin van Hengel. Hiermee zetten we de ingezette verjonging van het bestuur voort.

– Donderdag 5 juli 2012 was de laatste zwemavond van onze vereniging in het Oostelijk Zwembad. Dinsdag 4 maart 2014 was ons eerste zwemavond na de restauratie van het zwembad. Er is door onze medewerkers veel energie ingestoken om hier een goede start te maken. Dit is goed gelukt en het clubuur draait goed. In samenwerking met de stichting Radar is er eind 2014 in dit bad gestart met een groep kinderen die alleen via een fonds bij ons kunnen zwemmen. De huurkosten worden voorlopig door RADAR gedekt.

– De contacten met Reddings Brigade Nederland zijn positief verlopen, wij krijgen op dit moment alle medewerking, vragen worden op kort termijn beantwoord. Doordat de KNBRD BTW moet betalen, welke niet aftrekbaar is, is de komst in 2015 van de nieuwe tinsilver boot ten behoeve van de rampen bestrijding onzeker geworden. Om dit op te vangen zal er door de brigades een onderhoudsbijdrage betaald moeten gaan worden.

– Sinds 2013 werkt onze brigade samen met andere reddingsbrigades en hulpverleners uit de regio Rotterdam-Rijnmond in het samenwerkingsconvenant “Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)”. De betrokken brigades komen regelmatig bij elkaar en werken samen o.a. op gebied van opleidingen, kleding, communicatie. Op 5 april 2014 was er een gezamenlijke oefening nabij het Brielse Meer.

– We hebben in 2014 wederom een bedrag mogen ontvangen van de Gemeente Rotterdam ten behoeve van onze jeugdleden.

– Op 6 juni hebben medewerkers van de RRB met twee vletten meegevaren op het KinderBeestFeest, een feest voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen samen met hun ouders, broertjes en zusjes.

– Op 21 juni organiseerde de RRB voor de tweede maal de Maasvlakte2Regatta. Helaas moeten we constateren dat de belangstelling voor het vletroeien in Nederland afneemt.

– 2014 was het derde jaar van onze strandwacht aan het recreatiestrand van Maasvlakte II. Wederom was dit een afwisselend jaar met mooie zomerse dagen met veel badgasten en dagen met veel wind en dan zijn de watersporters massaal aanwezig. Nieuw is dat we ons in melden bij de kustwacht Den Helder, zodat als er een alarmering komt wij ook ingezet worden. Ook dit jaar is er geoefend met de SAR helikopter.
Naast de bewakingsdagen wordt er ook veel energie gestoken in de kwaliteit van de strandwachtmedewerkers en materiaal. Dit jaar kon de strandwacht voor het eerst over een Yamaha Rhino (golfkarretje op het strand) beschikken. Van Boskalis mochten we in 2014 een nieuwe container ontvangen voor de opslag van ons materiaal. Wij zoeken nog sponsors voor 40 ft containers en of een grote romneyloods. Dus als u iemand weet??
Het strand voor onze reddingspost aan de Maasvlakte is tegenwoordig te bezichtigen via een webcam.
Bijzonder was dit jaar de begeleiding van het vrijlaten van zeehondjes aan de Maasvlakte in samenwerking met zeehondencrèche Westvoorne.

– In 2014 was het derde jaar van de Technische Commissie aangesteld. De TC is aan de slag met het verder scholen en certificeren van onze medewerkers. Jarenlang is er gesproken over een Centraal Examen voor al onze leden. Zaterdag 14 juni 2014 was het zover, de TC organiseerde in zwembad Wilgenring het centraal examen met circa 150 deelnemers. Zaterdag 13 december werd dit nog eens overgedaan in zwembad Oost met 153 deelnemers.
Verder werden de taken dit jaar binnen de TC opnieuw verdeeld en gaat de TC verder door het leven als de Commissie Opleidingen.

– De commissie Werving, Voorlichting en Promotie (WVP) heeft in 2014 weer veel activiteiten ontplooid om de RRB onder de aandacht te brengen. Zo waren er o.a. een promotieactie in de centrale bibliotheek van Rotterdam, een radio interview met Quintis Ristie, zwemevent, Play010, de sportexperience en de eindejaarsactie.
Ook is de brigade actief op gebied van social media: neem eens een kijkje op onze facebook en twitterpagina!

– Op zaterdag 20 september was er gelegenheid om in zwembad Oostervant te oefenen met auto te water. Dit evenement was geïnitieerd door Thomas van der Mast.

– Het ingezette beleid ten aanzien van onze cluburen werpt zijn vruchten af. We moeten het weliswaar met minder zwemwater doen, maar financieel ziet het er voor alle zwembaden gezond uit!

– De planning was dat onze ere-voorzitter Peter Tijl op de ALV van Reddingsbrigade Nederland benoemt zou worden tot erelid van de bond. Helaas was Peter verhinderd. Op 18 december kreeg Peter het erelidmaatschap als nog uitgereikt door Raymond van Mourik en Peter Ouwedijk, onder toeziend oog van bestuursleden Wim en Theo Soeters en zijn Peter zijn vrouw Ank.

– Last but not least heeft de RRB voor de derde maal mee gedaan aan Serious Rescue. Een groep enthousiaste strandwachtleden voer in december in 3 dagen tijd in een konvooi van reddingsbrigadeboten van Medeblik naar Haarlem. De gezamenlijke reddingsbrigades haalden zodoende ruim 18.000 euro voor de bekende Serious Request-actie.

Tot zover 2014 …

Voor 2015 zijn er de volgende zaken die in het oog springen voor onze vereniging:

– De commissie Opleidingen gaat door met het organiseren van centrale examens. De eerstvolgende is gepland op 27 juni in zwembad Wilgenring.

– De strandwacht gaat verder met haar professionaliseringsslag en samenwerking met andere hulpverleners in de RVR.

– Zoals het er nu uitziet zal zwembad Schuttersveld na juli 2015 zijn deuren sluiten. Voor onze zwemmers wordt gezocht naar ander zwemwater. Het ziet er gezien de gevraagde huurprijzen niet gunstig uit.

– De commissie Werving, Voorlichting en Propaganda gaat verder met actie voor behoud en werving van nieuwe leden en blijven we actief op het gebied van social media. Op naar de 500 likes!
Ook blijven we in 2015 zoeken naar nieuwe medewerkers of medewerkers die interesse hebben in een andere rol binnen de brigade. Kevin is sowieso nog hard op zoek naar extra handen van werkgroepleden WVP (vanuit baden en strand) Neem eens een kijkje op onze vacaturebank.

– Permanent aandachtspunt zijn de huurverhogingen van de zwembaden. Wij maken ons grote zorgen over de plannen van de gemeente Rotterdam om in 2015 kosten dekkende huur te gaan vragen. De verwachte huur verhogingen in 2015 kan de brigade door zijn stabiele financiële situatie dragen. Het bestuur zal in 2015 verder overleg plegen met de daarvoor bevoegde instanties. Ook is er contact met de diverse politiek verantwoordelijke personen.

– De Rotterdamse ReddingsBrigade is in 1925 opgericht, de vereniging bestaat in 2015 dus 90 jaar. Dit wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. De commissie WVP heeft hiervoor een speciaal speldje laten maken. Dit speldje zal de komende tijd aan alle medewerkers worden uitgereikt. Kevin reikt het eerste speldje uit aan het langst zittende bestuurslid Theo Soeters.

150104-02

In de loop van het jaar zal het bestuur meer bekend maken. Ik wil jullie prikkelen om mee te denken als je een leuke geste voor een feest weet, meld dit dan asap bij het bestuur.

– Om al deze zaken te bekostigen blijft het bestuur zoeken naar sponsoren voor onze brigade.

Het bestuur wil graag alle vrijwillige medewerkers bedanken voor hun inzet in 2014!

We rekenen natuurlijk weer op jullie medewerking in 2015 of zoals de commissie WVP zegt: zonder jou redden we het niet!!!

150104-03

150104-04

150105-05

This entry was posted in medewerkers, nieuwjaarsreceptie, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.