Algemene Ledenvergadering 2015

Op vrijdagavond 27 maart 2015 was er de Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos. De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Coen van Dee. De voorzitter begon met een terugblik op 2014 en stond stil bij het overlijden ons Lid van Verdienste Ger Bijl en Koos van Daalhuizen.

150327-02

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, kascontrolecommissie, begroting 2015 en 2016) werden doorgenomen en na de nodige vragen uit vergadering goedgekeurd.
Theo Soeters, Ed Asselé en Angelique Oudenes waren aftredend als bestuurslid. Allen werden herkozen.
Adrie de Keijzer heeft besloten te stoppen als bestuurslid. Adrie werd toegesproken door de voorzitter en bedankt voor zijn inzet als bestuurslid.

De samenstelling van de kascontrolecommissie werd tijdens de vergadering aangepast. Fred de Kraaij stopt. Deze zittende leden Wim Poppeliers en Theo van der Zweth krijgen hulp van Jennifer Roodbol en Eric Oudenes.

Diverse leden mochten tijdens de vergadering het beeldje ontvangen voor Lid van Verdienste. Medewerkers worden tot Lid van Verdienste benoemd als zij 15 jaar medewerker zijn. Jennifer Roodbol, Ilonka van Ganzen, Frenk Kok en Patick Brand ontvingen het beeldje uit handen van de voorzitter. Manfred de Keijzer, Wichard Trip en Marcel Buijs kwamen ook in aanmerking voor het beeldje, maar waren niet aanwezig.

150327-04

150327-03

John Copier nam voor zijn vrouw Els Copier-Bebenroth een beeldje in ontvangst vanwege haar 50 jarig lidmaatschap.

150327-07

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2014 ging deze beker naar zwembad Oost. Dit zwembad kreeg de prijs omdat zwembad Oost na de heropening weer een goed draaiend brigade clubuur heeft. Zier van Tigchelhoven en Chantal Vellekoop namen de beker in ontvangst.

Na een rondvraag, waar druk gebruik van werd gemaakt, sloot de voorzitter de vergadering.

150327-01

This entry was posted in ledenvergadering. Bookmark the permalink.

One Response to Algemene Ledenvergadering 2015

  1. tlpeter says:

    Elly,

    Da’s lang.

    Hg,
    Peter