Serious Rescue 2015

De Rotterdamse Reddingsbrigade vaart van 19 t/m 21 december 2015 in samenwerking met andere reddingsbrigades van Venlo naar Heerlen om een bijdrage te leveren aan 3FM’s Serious Request; the next generation. Het betreft de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij verdienen een toekomstperspectief!

U kunt de actie van de reddingsbrigade, en dus Serious Request, steunen via via de collectebus in het zwembad of via bankrekeningnr
NL62 INGB 0003186421 o.v.v. Serious Request. De reddingsbrigades bieden het ingezamelde geld op 21 december aan aan de DJ’s van het Glazen huis.

Via deze website houden we jullie op de hoogte van de vorderingen van onze mensen.

This entry was posted in medewerkers, serious rescue. Bookmark the permalink.

Comments are closed.