Algemene Ledenvergadering 2016

Op vrijdagavond 8 april 2016 was er de Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos. De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Coen van Dee. De voorzitter begon met een terugblik op 2015 en stond stil bij het overlijden onze ere-voorzitter Chris Tijl, Riet Vermeulen en Sjaak den Hoedt.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, kascontrolecommissie, begroting 2016 en 2017) werden doorgenomen en na de nodige vragen uit vergadering goedgekeurd. De kascontrolecommssie blijft ook dit jaar bestaan uit Wim Poppeliers, Eric Oudenes en Jennifer Roodbol.

Wim Soeters en Kevin van Hengel waren aftredend als bestuurslid. Zij werden herkozen. Sander Vink en Patrick Brand waren ook aftredend, maar stelden zich niet herkiesbaar. Rob Stornel en Anqelique Oudenes treden tussentijds af. Jenske Gerrits en Martijn van Dongen werden gekozen als nieuwe bestuursleden.

Sander de Groot is 15 jaar medewerker bij de brigade en ontving het beeldje van Lid van Verdienste.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2015 ging deze beker naar het team van Serious Rescue. Sander de Groot nam de beker namens deze groep in ontvangst.

160408-04

Na een flinke discussie kreeg het bestuur toestemming om het komende jaar het oprichten van een stichting te onderzoeken en met voorstellen te komen. Na de rondvraag, waar druk gebruik van werd gemaakt, sloot de voorzitter de vergadering.

This entry was posted in ledenvergadering. Bookmark the permalink.

Geef een reactie