Nieuwjaarsduik en -receptie

De Rotterdamse Reddingsbrigade lijkt een nieuwe traditie rijker: voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2017 was er de gelegenheid voor een nieuwjaarsduik. De receptie werd gehouden op de strandpost van de reddingsbrigade aan de Maasvlakte. 21 leden waagden voor de strandpost een duik in het koude Noordzeewater onder toeziend oog van ervaren strandwachtleden.

De zwemmers werden na afloop opgewarmd met warme chocolademelk en Unox erwtensoep.

Na de nieuwjaarsduik was het tijd voor de nieuwjaarsreceptie. Ivm ziekte van voorzitter Coen van Dee, werd de nieuwjaarstoespraak voorgelezen door 2e voorzitter Ed Asselé.

Nieuwjaarstoespraak Rotterdamse Reddingsbrigade

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Reddingsbrigade.
Een speciaal woord van welkom aan onze ereleden.
Namens het bestuur wil ik u graag een gezond, gelukkig en sportief  2017 toewensen. Zowel privé, werk, als bij het uitoefenen van de activiteiten bij de RRB en Reddingsbrigade Nederland.

In het jaar 2016, het 91-ste jaar van de brigade stond het les gegeven in de zwembaden in zwemmen en zwemmend redden aan de basis van onze vereniging. Vanzelfsprekend hadden we onze traditionele activiteiten, zoals het Onderling Zwemfeest, Gekleed Zwemmen en de Sint met zijn Pieten. Verder natuurlijk de activiteiten van onze strandwachtploeg aan de Maasvlakte en werd er een groot aantal evenementen in het Rotterdamse beveiligd en de waren de commissies WVP en Opleidingen weer zeer  actief.

Bij deze wil stil staan bij een in het oog springende zaken in 2016:

Het afgelopen jaar zijn verschillende ereleden en oud medewerkers overleden, te weten erelid Sjaak den Hoedt, Sjaak is 30 jaar medewerker geweest; o.a. als hoofdinstructeur in zwembad Hillegersberg en het bestuur.
Ons Erelid Babs Bijl: Zij was meer dan 60 jaar lid van de vereniging en actief geweest in het Charlois Lyceum en het Oostelijk Zwembad. Zij ontving o.a. de Bondspenning, het  Erelidmaatschap, de speciale penning van de deelgemeente Kralingen/Crooswijk en Lid van de Orde van Oranje Nassau.
Ons Erelid Thea Gomes – Bruijninckx, zij was lid  van het bestuur, strandwachtlid en instructrice. Bovendien was zij actief in het district en het bondsbestuur.
Onze oud medewerkers Ans Goenendijk, Vera Campo en Ben Beije.
Ans heeft tientallen jaren lesgegeven in zwembad Oost. Vera is tientallen jaren  administratief medewerkster in zwembad Charlois geweest. Ben is vele jaren strandwachtlid en –oud strandwacht commandant geweest.

– Tijdens de Algemene  Ledenvergadering van 8 april stopten Rob Stornel, Sander Vink, Patrick Brand en Angelique Oudenes als bestuurslid. Allen blijven actief binnen de brigade. Jenske Gerrits en Martijn van Dongen werden gekozen als nieuwe bestuursleden.
– De contacten met reddingsbrigade Nederland zijn goed te noemen, wel baart het ons zorgen dat zij financieel in zwaar weer zitten.
– De samenwerking in de regionale voorzieningen reddingsbrigade Rotterdam Rijnmond ontwikkelt zich steeds verder, diverse cursussen zoals vaarbewijs, marifoon en veel beveiligingen in de regio doen wij nu gezamenlijk. In de toekomst hopen we ook bij de lifeguard-opleidingen meer samen te werken.
– We hebben in 2016 wederom een bedrag mogen ontvangen van de Gemeente Rotterdam ten behoeve van onze jeugdleden.
– Op 3 juni hebben medewerkers van de RRB met twee vletten meegevaren op het KinderBeestFeest, een feest voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen samen met hun ouders, broertjes en zusjes.

–  2016 was het vijfde jaar van onze strandwacht aan het recreatiestrand van Maasvlakte II. Wederom was dit een afwisselend jaar met mooie zomerse dagen met veel badgasten en dagen met veel wind en dan zijn de watersporters massaal aanwezig.
Naast de bewakingsdagen wordt er ook veel energie gestoken in de kwaliteit van de strandwachtmedewerkers en materiaal.
–  De commissie Opleidingen is in 2016 weer aan de slag geweest met het verder scholen en certificeren van onze medewerkers.  Op 13 februari en 5 november waren er centrale examens met op beide dagen ruim 180 deelnemers.
– De commissie Werving, Voorlichting en Promotie (kortweg WVP) heeft in 2016 weer veel activiteiten ontplooid om de RRB onder de aandacht te brengen, zoals b.v. het zwemevent. Ook heeft de WVP de nieuwe huisstijl van de RRB in 2016 uitgerold.
Verder is de WVP actief op gebied van social media: neem eens een kijkje op onze Facebook en Twitterpagina!
– Het ingezette beleid ten aanzien van onze cluburen werpt zijn vruchten af. We moeten het weliswaar met minder zwemwater doen, maar financieel ziet het er voor alle zwembaden gezond uit!  Vanaf 6 april gingen de zwemmers en medewerkers van zwembad Alexanderpolder verder in zwembad Alexanderhof.
– Dit jaar werd er deelgenomen door een aantal zwemmers aan de nachtmarathon van Leiderdorp en werd er gezocht naar zwemwater voor de een wedstrijdploeg.
– Last but not least heeft de RRB voor de vijfde maal  mee gedaan aan Serious Rescue. Een groep enthousiaste strandwachtleden voer in december in 3 dagen tijd in een konvooi van reddingsbrigadeboten van Gouda naar Breda.  Voorafgaand aan het varen werd geld ingezameld in de zwembaden en door het verkopen van koekjes. De gezamenlijke reddingsbrigades haalden zodoende een recordbedrag van 31.000 euro op voor de bekende Serious Request-actie.
Tot zover 2016 …
Voor 2017 zijn er de volgende zaken die in het oog springen voor onze vereniging:
– De commissie Opleidingen gaat door met het organiseren van centrale examens. De eerstvolgende is gepland op zaterdag 10 juni.
– Het tekenen van de dienstverleningsovereenkomst strandbewaking Maasvlakte 2 voor de jaren 2017 tot en met 2022 geeft aan dat de gemeente Rotterdam en het recreatieschap Voorne Putten Rozenburg ons een goede en betrouwbare partner vinden.
De strandwacht heeft voor 2017 toestemming gekregen voor de aankoop van een nieuw strandvoertuig, twee groter snelle boten en één of twee nieuwe waterscooters. Al deze materialen mogen ook ingezet worden voor promotionele activiteiten, watersnoodrampen, opleidingen buiten het seizoen enzovoort
– De commissie Werving, Voorlichting en Promotie ganda gaat verder met actie voor behoud en werving van nieuwe leden en blijven we actief op het gebied van social media. Op naar de 500 likes op Facebook!
Ook blijven we in 2017 zoeken naar nieuwe medewerkers of medewerkers die interesse hebben in een andere rol binnen de brigade.
Neem eens een kijkje op onze vacaturebank op onze website  www.RRB.nu.
– Permanent aandachtspunt zijn de huurverhogingen van de zwembaden. Wij maken ons grote zorgen over de vast gestelde plannen van de gemeente Rotterdam om in 2017 kostendekkende huur te gaan vragen. Dit kan prijsverhogingen tot wel 30% tot gevolg hebben.  De verwachte huur verhogingen in 2017 kan de brigade door zijn stabiele financiële situatie dragen.
Door een financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam is er zelfs een uitbreiding van ons clubuur in de Wilgenring mogelijk. Van 20:15 uur tot 21:00 uur hebben de wedstrijdgroep, strandwachtgroep en de recreatieve zwemmers de mogelijkheid om hier hun banen te zwemmen. Onderhandelingen over de kosten van het nieuwe zwembad Charlois zullen veel tijd in beslag nemen en kan de verenigingen op kosten jagen. Wel is het bestuur van mening dat we in iedergeval ook in dit bad moeten blijven zwemmen, eventueel in samenwerking met andere verenigingen
– In 2017 viert Reddingsbrigades Nederland, het overkoepelend  orgaan van de reddingsbrigade in Nederland, haar 100 jarig bestaan.
–  Tijdens de jaarvergadering in 2017 zal de voorzitter stoppen met zijn functie. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger.
Het bestuur wil graag alle vrijwillige medewerkers bedanken voor hun inzet in 2016!
We rekenen natuurlijk weer op jullie medewerking in 2017 of zoals de commissie WVP zegt: zonder jou redden we het niet!!!

 

This entry was posted in medewerkers, nieuwjaarsduik, nieuwjaarsreceptie. Bookmark the permalink.

One Response to Nieuwjaarsduik en -receptie

  1. Robert van Stigt Thans says:

    Super gaaf initiatief…goed georganiseerd. Op naar de duik van 2018! (en ook dan maak ik gewoon foto’s 😉

Geef een reactie