Nieuwe voorzitter RRB

Op vrijdagavond 31 maart 2017 was er de druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos. De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Coen van Dee. De voorzitter begon met een terugblik op 2016 en stond stil bij het overlijden onze ereleden Sjaak den Hoedt, Babs Bijl, Thea Gomes-Bruininckx en leden Ans Groenendijk, Vera Campo, Ben Beije en Ans van der Kroef-Hunefeld.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, kascontrolecommissie, begroting 2017 en 2018) werden doorgenomen en na de nodige vragen uit vergadering goedgekeurd. De kascontrolecommssie blijft ook dit jaar bestaan uit Wim Poppeliers, Eric Oudenes en Jennifer Roodbol.
Het voorstel van het bestuur om te stoppen met het onderzoek naar het oprichten van een stichting werd uitvoering besproken in de vergadering.

Bjorn van Bogaert en Arnold Kok waren aftredend als bestuurslid. Zij werden herkozen. Voorzitter Coen van Dee is ook aftredend en niet herkiesbaar, het voorstel van het bestuur om Kevin van Hengel te benoemen tot voorzitter wordt door de vergadering goedgekeurd. Coen, voorzitter sinds 2011, wordt middels een toespraak van de 2e voorzitter bedankt voor zijn inspanningen als voorzitter. Op verzoek van Kevin maakt Coen de vergadering als voorzitter af.

De volgende onderscheidingen werden uitgereikt aan de volgende mensen (indien aanwezig):
Lid van verdienste (15 jaar medewerker): Ruud Warnaar, Esther Bunk, Bianca Nuriman, Kevin van Hengel
Gouden beloningsspeld (20 jaar medewerker): Yvonne Tabernal, Angelique Oudenes, Casper Holst en erevoorzitter Peter Tijl (62 jaar medewerker).
50 jaar lid: Cor van der Knijff, Dirk van der Beek, Peter Lingmond, Coen van Dee (ziet af van aandenken)
Ans van der Kroef-Hunefeld werd postuum benoemd tot ere-lid.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2016 ging deze beker naar de Commissie Werving, Voorlichting en Promotie voor het doorvoeren van een nieuw logo en bijbehorende huisstijl binnen de RRB.

This entry was posted in ledenvergadering. Bookmark the permalink.

Geef een reactie