Algemene Ledenvergadering 2018

Op vrijdagavond 6 april 2018 was er een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in speeltuin Het Noorden. Dank aan Zalencentrum Koos Daalhuizen voor de gastvrijheid in de afgelopen jaren; het bestuur heeft besloten om speeltuin het Noorden vanaf heden te gaan gebruiken voor vergaderingen, cursussen en opslagruimte.

De vergadering wordt voorgezeten door voorzitter Kevin van Hengel. De voorzitter begint met een terugblik op 2017 en staat stil bij het overlijden ons lid Wil Annotee.
De gebruikelijke stukken, jaarverslagen secretaris en penningmeester, kascontrolecommissie, begroting 2017 en 2018, worden doorgenomen en na vragen uit de vergadering en beantwoordingen door het bestuur, goedgekeurd.

De kascontrolecommssie blijft voor 2019 (over kasstukken 2018 van de penningmeester) bestaan uit Wim Poppeliers, Eric Oudenes en Jennifer Roodbol.
Naast de gebruikelijk stukken is er ook gesproken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beleidsplan en pinnen in de zwembaden.

Theo Soeters, Ed Asselé en Justin van Hengel zijn aftredend als bestuurslid. Zij zijn herkozen. Patrick Brand is benoemd tot nieuw bestuurslid.

De volgende onderscheidingen zijn uitgereikt aan:
Jeannette van der Hoek – Stornel: is benoemd tot erelid van de RRB. Ronald Hoek, Erik Gemen en Ans Oudenes zijn benoemd tot lid van verdienste.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade, die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2017 gaat deze beker naar de Werkgroep Centraal Examen. In 2017 heeft ons centraal examen zijn 5e editie met succes mogen behalen.

This entry was posted in ledenvergadering. Bookmark the permalink.

Geef een reactie