Algemene Ledenvergadering 2019

Op vrijdagavond 22 maart 2019 was er de Algemene Ledenvergadering van de RRB in een volle zaal van speeltuin Het Noorden.

De vergadering wordt voorgezeten door voorzitter Kevin van Hengel. De voorzitter begint met een terugblik op 2018, een kijkje op 2019 en staat stil bij het overlijden van Rob Stornel.
De gebruikelijke stukken, jaarverslagen secretaris en penningmeester, kascontrolecommissie, begroting 2018 en 2019, worden doorgenomen en na vragen uit de vergadering en beantwoordingen door het bestuur, goedgekeurd.

Wim Soeters, Jenske Gerrits en Martijn van Dongen zijn aftredend als bestuurslid. Zij zijn allen herkozen. Patrick Brand en Arnold Kok treden af.
Eric Oudenes wordt na goedkeuring van de vergadering benoemd tot bestuurslid.

Binnen de kascontrolecommissie bestaande uit Wim Poppeliers, Eric Oudenes en Jennifer Roodbol, wordt Eric door de vergadering vervangen door Natasja Hoveling.

Onderscheidingen
Op voorstel van het bestuur worden Frannie de Zwaan en Bertus Vellinga door de vergadering benoemd tot erelid van de vereniging.
Anton Bunk en Erwin de Zeeuw zijn benoemd tot Lid van Verdienste.
Hetty Ham-Meeder en Adrie de Keijzer zijn 50 jaar lid van de RRB.
Het gouden waarderingsteken, voor 20 jaar medewerkers, gaat naar Rob Buijs, Helma Hemrica, Thomas van der Mast en Koen van Tigchelhoven.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade, die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2018 gaat deze beker naar de werkgroep “Pinnen in de zwembaden”. De voorzitter reikt de Pieter Tijl beker uit aan Frannie de Zwaan aangezien zij de eerste administratieve medewerkster was die zich het pinnen eigen heeft gemaakt binnen de RRB.

This entry was posted in ledenvergadering. Bookmark the permalink.

Geef een reactie