Serious Rescue 2019

In de week voor Kerstmis (18-24 december) trekken drie teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in estafettevorm. Zij lopen één route, van Goes naar Groningen. Hun tocht wordt afgelegd in het kader van Serious Request.

Reddingsboten
Maar niet alleen deze vertegenwoordigers van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaan van ‘van actie naar actie’. Verenigd in Serious Rescue varen leden van reddingsbrigades, waaronder Rotterdam, in een lang lint zo’n 100 kilometer in drie dagen. Op 20 december worden de reddingsboten te water gelaten. Het gezamenlijk vertrek is op 21 december en de aankomst in Groningen op 23 december. Bij Serious Rescue wordt onderweg, via sponsoring en andere activiteiten, zoveel mogelijk geld opgehaald voor het doel van de 3FM-actie: hulp aan slachtoffers van mensenhandel.

Bijdrage
Jij kan een bijdrage storten op:
NL62 INGB 0003 1864 21 t.n.v. Rotterdamse Reddingsbrigade=Strandwacht onder vermelding van Serious Rescue.

This entry was posted in serious rescue. Bookmark the permalink.

Geef een reactie