Algemene Ledenvergadering 2020

      Geen reacties op Algemene Ledenvergadering 2020

Digitale vergadering

De voor 27 maart 2020 geplande Algemene Ledenvergadering ging niet door i.v.m. COVID-19. De ledenvergadering hoort normaal gesproken binnen een half jaar na het sluiten van het verenigingsjaar te worden gehouden. In verband met COVID-19 is er een tijdelijke wet in werking getreden, waardoor het mogelijk is geworden om die periode met 4 maanden te verlengen en ook om digitaal te vergaderen.
Het bestuur heeft uitgekeken naar een moment op live te vergaderen, maar dat is gezien de situatie niet gelukt. Daarom was op vrijdagavond 9 oktober de eerste digitale Algemene Ledenvergadering van de RRB.

Algemene Ledenvergadering 2020

Voorzitter Kevin van Hengel opende even na 20.00 uur de vergadering. Tijdens zijn opening bedankt de voorzitter Reddingsbrigade Nederland voor het feit dat wij gebruik kunnen maken van de video-software van de bond.

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Marinus Los en vraagt een moment stilte ter nagedachtenis.

Verder stelt de voorzitter de vergadering voor om, de in december 2018 overleden, Rob Stornel postuum tot erelid te benoemen. De vergadering gaat akkoord.

Vergaderstukken

Na een aantal vragen worden de gebruikelijke vergaderstukken goedgekeurd: notulen ALV van 6 april 2019, jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester de begroting van 2020 en de voorlopige begroting van 2021.

Bestuursverkiezing

Kevin van Hengel, Bjorn van Bogaert en Chantal Vellekoop zijn herkiesbaar en worden herkozen door de vergadering. Jennifer Roodbol wordt als nieuw bestuurslid gekozen. Wim Soeters stopt na deze ledenvergadering met zijn bestuursfunctie. De voorzitter staat stil bij Wim zijn indrukwekkende carrière bij onze brigade.

Kascontrolecommissie

Jennifer Roodbol stopt met de kascontrole. Wim Poppeliers en Natasja Hoveling blijven zitten. Coen van Dee wordt gekozen als derde lid van de kaskontrole.

Benoemingen

De voorzitter stelt de vergadering voor om onze afscheid nemende secretaris Wim Soeters te benoemen tot erelid, de vergadering gaat akkoord. De voorzitter staat stil bij de carrière van Wim bij de RRB.

Ook wordt op voordracht van het bestuur Cor van der Knijff benoemd tot erelid van de vereniging. Cor is sinds 1972 een toegewijd medewerker: vele jaren (hoofd)instructeur in Oost en Alexanderpolder en ook EHBO-instructeur. Cor heeft talloze examens afgenomen voor de bond en RRB en heeft ook vele malen de stopwatch gehanteerd tijdens het Onderling Zwemfeest. Voor zijn verdiensten ontving Cor: Lid van verdienste (1987), Bondspenning (1995) en 50 jaar lid (31 maart 2017).

Brigitte Warnaar – Kleijburg en Justin van Hengel worden benoemd tot Lid van Verdienste.

Voor hun jarenlange inzet voor de brigade ontvangen Ilonka Kok – van Ganzen, Marcel Buijs en Patrick Brand het Gouden waarderingsteken.

Marianne Wolters- van Rooijen wordt gefeliciteerd met haar 50 jarig lidmaatschap van de RRB.

De Pieter Tijl sr beker gaat jaarlijks naar een groep binnen de RRB die zich extra verdienstelijk heeft gemaakt binnen onze brigade. Voor het jaar 2019 wordt deze beker toegekend aan de deelnemers en betrokkenen van het project Maatschappelijke diensttijd “een ervaring voor het leven”.

Geef een reactie