Informatie

De Rotterdamse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen, kortweg R.R.B. genoemd, is een vereniging, die zich beweegt op het gebied van zwemmen en zwemmend redden.

Haar doelstelling is de verdrinkingsdood, in de ruimste zin van het woord, te bestrijden.

De brigade is opgericht in 1925, is dus ruim 80 jaar actief en telt ca. 900 leden. Van deze leden zijn er 140 tevens vrijwillig medewerker die de volgende activiteiten uitvoeren:

  • het geven van zwemles aan kinderen en volwassenen in zes zwembaden in Rotterdam
  • het geven van les in zwemmend redden aan kinderen en volwassenen in zes zwembaden in Rotterdam
  • het beveiligen van het strand aan de Maasvlakte door de strandwacht tijdens het zomerseizoen
  • het beveiligen van evenementen langs of op het water in GROOT Rotterdam.

Al deze activiteiten worden uitgevoerd met behulp van professioneel materiaal en de medewerkers zijn gediplomeerd. De RRB is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD of Reddingsbrigades Nederland) en het Oranje Kruis en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die in hun vrije tijd de activiteiten uitvoeren.

De brigade ontvangt géén subsidie van deelgemeente of gemeente maar komt financieel geheel zelfstandig rond.

De professionele organisatie en manier van werken van de vereniging die geheel uit vrijwilligers bestaat heeft in 1994 geleid tot het toekennen van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs door het Gemeente-bestuur aan de Rotterdamse Reddings Brigade; in 2008 heeft de Rotterdamse Reddingsbrigade het predicaat “Goed Bestuurd” mogen ontvangen.