Aanvraag statuten/HR

De statuten en / of huishoudelijk reglement kunnen aangevraagd worden bij het secretariaat:


Per e-mail: info@rrb.nu


of per post:
Rotterdamse ReddingsBrigade
Postbus 55009
3008 EA Rotterdam


Met vermelding van:
Lid nummer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats