Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het (doen) bestrijden van de dood door verdrinking.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– het verlenen van hulp aan drenkelingen;
– het geven van zweminstructie;
– het opleiden van zwemmers ten einde hen te bekwamen tot het redden van drenkelingen;
– door het geven van cursussen en het houden van voorlich­tingsbijeenkomsten;
– al hetgeen te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.