Lidmaatschap

Aanmelden

Aanmelden als lid kan het best tijdens één van onze cluburen in het zwembad.
Lees hier verder!

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en 31 december.

Afmelden

Het lidmaatschap kan uitsluitend beëindigd worden door middels van schriftelijke opzegging per 31 december:
Secretariaat RRB
Postbus 55009
3008 EA Rotterdam

Contributie 2018

Leden (13 jaar en ouder): 20,00 euro per jaar
Jeugdleden: 20,00 euro per jaar

Eénmalige inschrijfkosten: 5,00 euro

Entreegeld 2018

Entreegeld cluburen zwembaden: 3,50 euro per entree. Voor jeugdleden werken wij met kwartaalkaarten.

Ledenadministratie

Sander de Groot
Hoofdlaan 35
3051 XE Rotterdam

Rekeningnummer: NL47 INGB 0000 1259 53 t.n.v. Rotterdamse Reddings Brigade