Organisatie

De Rotterdamse Reddingsbrigade als organisatie

De Rotterdame Reddingsbrigade is op velen vlakken actief. Wij doen ons best om transparant hierover te communiceren. Het jaarverslag van de Rotterdamse Reddingsbrigade geeft een goed beeld over het functioneren van de vereniging, activiteiten, werkzaamheden en hulpverleningen. Verdere informatie is hier beschreven. Mocht er iets ontbreken, neem dan gerust contact met ons op.

Bestuur
De organisatie van de Rotterdamse Reddingsbrigade bestaat uit een bestuur en verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed.

Het bestuur van de Rotterdamse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                                 Kevin van Hengel
2e voorzitter                             Ed Asselé

1e secretaris                             Bjorn van Bogaert
2e secretaris                              Jennifer Roodbol   
                   
1e penningmeester                   Theo Soeters
2e penningmeester                   Eric Oudenes

Waterhulpverlening:
Commissaris Strand                 Jenkse Gerrits
Commissaris Materiaal en      Martijn van Dongen
Beveiligingen

Kadervorming, Evenementen en Vrijwilligersbeleid
Commissaris Opleidingen         Justin van Hengel
Commissaris Werving,             Chantal Vellekoop
Selectie en Beleid

Financiën
De Rotterdamse Reddingsbrigade werkt nauw samen met de gemeente Rotterdam, maar de brigade ontvangt géén subsidie van deze of andere gemeentes of deelgemeentes. Wij komen financieel geheel zelfstandig rond. Bekijk ons financiële resultaat van 2019.

De leden betalen jaarlijks contributie à € 20,00 per jaar*, met eenmalige inschrijvingskosten van € 5,00. Voor overige verenigingsactiviteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed.

*Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en 31 december.

Verenigingsstukken
Wij stellen graag onze verenigingsstukken beschikbaar.