Nieuwjaarsreceptie 2012

      Geen reacties op Nieuwjaarsreceptie 2012

Zondagmiddag 8 januari was in het Oostelijk Zwembad de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de RRB.
Ook aan het begin van het 87e levensjaar van de reddingsbrigade was er op de redelijk bezochte receptie gelegenheid tot zwemmen.
De tweede voorzitter hield de volgende nieuwjaarsspeech namens het bestuur.

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Reddingsbrigade. Een speciaal woord van welkom aan onze ereleden en aan onze  erevoorzitter.
Namens het bestuur wil ik u graag een gezond, gelukkig en sportief  2012 toewensen. Zowel privé, werk, als bij het uitoefenen van de RRB en Reddingsbrigade Nederland activiteiten.

Voordat we het afgelopen jaar in vogelvlucht doornemen, wil ik u mededelen dat afgelopen dinsdag, toch nog onverwacht, Anja Blok medewerkster in zwembad Wilgenring is overleden. Ik wil u vragen een moment stilte te houden ter nagedachtenis aan Anja.

Dan nu een terugblik op het jaar 2011, het 86-ste jaar van de brigade.
Aan de basis wordt jaar in jaar uit les gegeven in 5 zwembaden in zwemmen en zwemmend redden, zo ook in 2011. Natuurlijk hadden we onze traditionele activiteiten, zoals het Onderling Zwemfeest, Gekleed Zwemmen en Sint met zijn Pieten. Verder was er een actieve roeiploeg en werden diverse evenementen in het Rotterdamse beveiligd.

Een aantal niet jaarlijks terugkerende zaken sprongen in het oog:
–    Het overlijden Jannie Donkersloot; nieuwjaarsreceptie 2011 benoemd tot ere-lid
–    Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 april droeg Peter Tijl zijn taak als voorzitter over aan Coen van Dee. Peter werd tevens benoemd tot ere-voorzitter van de Rotterdamse Reddingsbrigade. Zodoende beschikt onze vereniging nu over twee ere-voorzitters met dezelfde achternaam.
–    14 mei was er een geslaagde reunie voor strandwachtleden in Hoek van Holland met meer dan 100 deelnemers
–    28 mei organiseerde de RRB voor het eerst een roeiregatta aan de Bergse Achterplas
–    2011 was het tweede jaar zonder actieve strandbewaking aan de Maasvlakte. Een aantal bestuursleden en brigadeleden is achter de schermen druk bezig geweest om te zorgen dat we bij de opening van Maasvlakte II weer stranddienst kunnen gaan draaien
–    Een werkgroep is bezig met het verder scholen en certificeren van onze medewerkers, verdere uitrol van de ENVOZ-diploma’s en examinatoren
–    Een andere werkgroep is bezig om te kijken hoe we gebruik kunnen maken van de ledenadministratie van de bond (Sportlink)
Voor 2012 zijn er voor de brigade nog wel wat uitdagingen:
–    Het laatste weekend van mei wordt het Maasvlakte-strand officieel weer opengesteld voor het publiek. 30 januari a.s. beslist de gemeenteraad wie de bewaking van het strand op zich mag nemen. Hoewel wij volgens insiders een goede kans maken, zijn er ook kapers op de kust (brandweer, reddingsmaatschappij)
–    Doorgaan met scholing en certificering medewerkers en uitrol nieuwe diplomalijn.
–    Overzetten van onze ledenadministratie naar die van de bond (Sportlink).
–    Werven en behoud van jeugdleden.
–    Hoewel we dit nog niet voor alle baden inzichtelijk hebben, vrezen we fikse huurverhogingen in de zwembaden. Voor zwembad Wilgenring is dit al een feit en zijn we al in gesprek hoe we de kosten beheersbaar kunnen houden
–    Zwembad Oost gaat dit jaar verbouwen en wordt tijdelijk onder gebracht bij zwembad Noord. Dit vereist de nodige begeleiding en vraag is of en hoe we dan weer terugkeren in Oost?

Het bestuur wil graag alle vrijwillige medewerkers bedanken voor hun inzet in 2011.

We rekenen natuurlijk weer op jullie medewerking in 2012!
Verder vast voor in jullie agenda:
24 maart Onderling Zwemfeest in zwembad Oost
13 april Algemene Ledenvergadering in zalencentrum Koos

Nieuwjaarsreceptie RRB

Nieuwjaarsreceptie RRB

Nieuwjaarsreceptie RRB

Nieuwjaarsreceptie RRB

Nieuwjaarsreceptie RRB

Nieuwjaarsreceptie RRB