Algemene Ledenvergadering

      Geen reacties op Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 13 april was er een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos. De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Coen van Dee.

In de eerste plaats werd stil gestaan bij het overlijden van 3 leden: dhr. Hemmes, mevr. Dolimore v/d Pluijm en mevr. Blok.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, begroting 2012 en 2013) werden doorgenomen en goedgekeurd. Per 1-8 a.s. komt er een verhoging van het entreegeld van 3,20 euro naar 3,50, veroorzaakt door enorme prijsstijgingen van de huur van zwembaden. De contributie wordt in 2013 verhoogd met één euro tot 17 euro.

Theo Soeters, Ed Asselé en Adrie de Keijzer waren aftredend als bestuurslid. Allen werden herkozen. De voorzitter was verheugd te melden dat er 2 jonge RRB-medewerkers gaan meelopen in het bestuur.
De kascontrole-commissie werd herkozen.
Penningmeester Theo Soeters is 50 jaar lid.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2011 ging deze beker naar de organisatie van de Bergse Achterplas-regatta. In 2011 werd voor eerst sinds een aantal jaar weer een roeiwedstrijd in het Rotterdamse georganiseerd.

ledenvergadering RRB

ledenvergadering RRB

ledenvergadering RRB

ledenvergadering RRB