Plons in de Rotte

      Geen reacties op Plons in de Rotte

Het College van B&W heeft aan de Raad voorgesteld het zwembad Schuttersveld te sluiten, daar € 3,5 tot 5 miljoen
nodig zijn in 2015 om het zwembad te upgraden naar de thans geldende eisen. Met de renovatie van Oost en Noord
is binnen 1,2 km (Oost) een ander zwembad te vinden. De Raad komt op 6 november bijeen en zal dan een besluit
nemen, indien de Raad akkoord gaat met het voorstel van B&W dan zal zwembad Schuttersveld in 2015 sluiten.

De Rotterdamse Reddingsbrigade heeft op woensdagavond een clubuur in zwembad Schuttersveld.

Vanwege de dreigende sluiting gaan Crooswijkers en zwemverenigingen in de Rotte zwemmen.

Crooswijkers en zwemverenigingen gaan samen zondag 26 oktober 2014 om 15.00 uur dan maar in de Rotte zwemmen. Dit om het gemis bij sluiting van het Schuttersveld bad onder de aandacht te brengen.

Door sluiting zou het voorzieningen niveau van niet alleen Crooswijk maar ook in de omliggende wijken dalen. “En dat terwijl in Rotterdam een geweldig tekort is aan zwemwater. Voor onze vereniging Zwem & Polo Club Rotterdam is het lastig om een uurtje zwemwater in Rotterdam er bij te krijgen. Oostelijk zwembad en Sportfondsenbad Noord zijn onlangs gerestaureerd maar er is geen spetter badwater bij gekomen.“ vertellen Raymand Tobé en Susanne Dortland, trainers van het eerste uur van Z&PC Rotterdam. “We trainen in zwembad Schuttersveld met de Rotterdam en we kunnen juist meer badwater gebruiken in plaats van minder. Naast het wedstrijdzwemmen draaien zij ook een scholenproject. In samenwerking met scholen uit de buurt leren we jonge Crooswijkertjes zwemmen en enthousiast te krijgen voor de zwemsport.

Ook de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk heeft zich al unaniem voorstander verklaard van het openhouden van het zwembad en dienovereenkomstig een advies uitgebracht aan de gemeenteraad.

De deelnemers zijn vanzelfsprekend de Crooswijkers en zwemverenigingen Z&PC (wedstrijd en leszwemmen), Ragnar (studenten), Ketelbinkie en de dovenzwemvereniging die allen sterk afhankelijk zijn van de capaciteit en de specifieke kwaliteiten van dit zwembad.

Een echte Crooswijker zwemt nergens voor weg!

Lokatie: Rivier de Rotte bij de Zaagmolenbrug
Tijd: Zondag 26 oktober om 15.00 uur

Volg dit evenement via Facebook.