Deelname SeriousRescue 2014

      Geen reacties op Deelname SeriousRescue 2014

Een aantal enthousiaste strandwachtleden van de Rotterdamse ReddingsBrigade hebben besloten om deel te gaan nemen aan SeriousRescue 2014. Na verkregen toestemming, materiële en financiële medewerking van het bestuur van de RRB zijn zij aan de slag gegaan. SeriousRescue maakt onderdeel uit van de Radio 3FM aktie SeriousRequest.

Op 22 december 2014 zal aan de DJ’s van het Glazen Huis in Haarlem een cheque worden overhandigd met het opgehaalde
bedrag. Dit bedrag wordt voornamelijk bijeen gebracht door de deelnemende reddingsbrigades aan SeriousRescue 2014. Hiervoor worden er door brigades verschillende sponsoractiviteiten georganiseerd.

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan deze actie door een bedrag over te maken op bankrekening NL62INGB0003186421 t.n.v. de Rotterdamse ReddingsBrigade onder vermelding van SeriousRescue 2014.
Doneren kan ook tijdens onze cluburen in de zwembaden.

Alvast bedankt mede namens onze vrijwilligers.