Corona update RRB

      Geen reacties op Corona update RRB

Zwemcentrum Rotterdam
Maandag 19 oktober 2020 is Zwemcentrum Rotterdam gesloten. Hierdoor komen onze lessen en trainingen voor die dag ook te vervallen. Onze excuses voor het ongemak.

Sportcentrum De Wilgenring
Woensdag 21 oktober 2020 is Zwemcentrum Rotterdam gesloten. Hierdoor komen onze lessen en trainingen voor die dag ook te vervallen. Onze excuses voor het ongemak.

Zwemlessen en trainingen
Onze zwemlessen en trainingen kunnen vooralsnog doorgang vinden. Dit geldt voor de lessen en trainingen van de jeugdgroepen van 5 t/m 17 jaar. Onze lessen en trainingen voor onze 18+ leden komen tot nader order te vervallen.

Kleedkamers en begeleiding bij omkleden
De kleedkamers zijn tot op heden nog geopend. Begeleiding mag uitsluitend mee naar de kleedkamers als dit echt noodzakelijk is. Na het ondersteunen dient de begeleiding direct het pand weer te verlaten. Let hierbij dan op de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en de doelgroep vanaf 13 jaar en ouder. Hierbij dringen wij echt aan op uw medewerking, bij misbruik van deze regeling kan het zwembad besluiten geen ouders meer toe te staan met als gevolg dat wij de lessen voor al onze leden moeten staken.

Mondkapjes
In alle zwembaden in Rotterdam geldt een mondkapjesplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar. Deze mondkapjes moeten worden gedragen vanaf binnenkomst op de locatie tot aan de badrand.
Zonder mondkapje heeft u geen toegang tot de accommodatie.

Uitval van lessen/ trainingen
Helaas ondervinden wij als Reddingsbrigade ook de gevolgen van het Coronavirus. Wij merken dat het met de week lastiger wordt om voldoende vrijwilligers aan de badrand te hebben staan. Als brigade staan wij voor veiligheid in en om het water. Mocht deze veiligheid in het geding komen, dan zijn wij genoodzaakt om lessen en of trainingen stil te leggen of bij u af te melden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Voor de actuele informatie kunt u terecht op deze website en/of Facebook pagina. Maar wij streven er naar iedereen ook via de mail of het opgegeven noodtelefoonnummer te bereiken mocht dit het geval zijn.

Examenzwemmen
Onze examenorganisatie is druk bezig om de examens coronaproef te organiseren. Ons streven is om deze examens in december plaats te laten vinden. Hierbij moeten wij wel aangeven dat dit voor een deel ook afhankelijk is van de dan geldende maatregelen. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hierover informeren.

RRB Corona update

Geef een reactie