Algemene Ledenvergadering

      1 reactie op Algemene Ledenvergadering

Nadat op de ledenvergadering van 30 april de techniek ons in de steek liet, was er 28 mei een 2e kans voor een digitale Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter Kevin van Hengel opende even na 20.00 uur de vergadering.

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Thea Zinsmeister en vraagt een moment stilte ter nagedachtenis.

Vergaderstukken

Na het beantwoorden van een aantal vragen worden de gebruikelijke vergaderstukken goedgekeurd: notulen ALV van 9 oktober 2020, jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester de begroting van 2021 en de voorlopige begroting van 2022.

Bestuursverkiezing

Justin van Hengel en Ed Asselé zijn herkiesbaar en worden herkozen door de vergadering. Bas Berkhof en Pieter van der Kloet worden op voordracht van het betuur, na een korte introductie, gekozen tot bestuurslid. Theo Soeters neemt afscheid van het bestuur. De voorzitter staat hier uitvoering bij stil. Theo is al 60 jaar lid en sinds 1980 penningmeester. Voor zijn activiteiten voor de reddingsbrigade heeft Theo al diverse onderscheidingen mogen ontvangen: Lid van Verdienste (1979), Bondspenning (1985), Lid in de Orde van Oranje Nassau (2001) en 50 jaar lid RRB (2011).

Op voorstel van het bestuur wordt Theo Soeters benoemd tot erelid van de RRB.

Kascontrolecommissie

Na stemming blijft de samenstelling van de kascontrolecommissie ongewijzigd.

Benoemingen

Leden van verdienste
Zoals in ons huishoudelijk reglement in artikel 10 is verwoord zijn leden van verdienste die leden die zich langdurig op technische, bestuurlijk en of administratief gebied hebben ingezet voor de RRB.
Het bestuur is dan ook verheugd om de volgende leden te mogen benoemen tot lid van verdienste:
• Kim de Bloois
• Marlin Rus – Hartland

Goudenwaarderingsteken van de Rotterdamse Reddingsbrigade
Het bestuur is verheugd dat we dit jaar één van onze leden mag waarderen voor zijn jarenlange inzet. Dit jaar hebben wij de eer om Wichard Trip te waarderen met het goudenwaarderingsteken.

50 jaar lid
• Annelies Soeters – Kok
• Mattheus Boeren
• Marja van Kouwen – Jager

Pieter Tijl sr. Beker
2020 was een zeer bijzonder jaar. En daarom vond het bestuur het meer dan gepast dat we deze beker toekennen aan alle medewerkers van de RRB die zich in het afgelopen corona jaar 2020 hebben ingezet binnen de baden, de waterhulpverlening of vanuit huis.

Oude foto van Theo Soeter en Kevin van Hengel

1 gedachte over “Algemene Ledenvergadering

 1. TLPeter

  Theo,
  Van Harte Gefeliciteerd met je ERE-Lid maatschap van de Rotterdamse Reddings Brigade.
  Je verdiend het > naast Penningmeester was je in verschillende geledingen van de BRIGADE jaren actief.
  Naast de opsomming van onderscheidingen, is zeker ook de ERASMUS SPELD uit gereikt door de toenmalige Burgemeester van Rotterdam de Hr. Ivo Willem Opstelten het vernoemen waard.
  In het bestuur heb je gezeten met o.a. ( top 10 in aantal jaren )
  Jan Asselé 34 jr / Peter Tijl 32 / Ed Asselé 28 / Wim Soeters 25 / Chris Tijl 24 / Coen van Dee 22 / Margriet Doornbosch 18 / Arnold Kok 18 / Fred Boeren 15 / Sander Vink 14.
  Theo het gaat je goed, blijf gezond.

Geef een reactie