Inzet Nationale Reddingsvloot

      Geen reacties op Inzet Nationale Reddingsvloot

Nieuws van Reddingsbrigade Nederland

De Nationale Reddingsvloot (NRV) is in de nacht van woensdag en donderdag door de sectie Brandweer van Veiligheidsregio Zuid-Limburg verzocht met spoed bijstand te verlenen in de met grote wateroverlast kampende gebieden. Daarop rukten 23 NRV-eenheden uit. Donderdagmiddag vertrokken 16 NRV-eenheden uit Amstelveen naar het eveneens zwaar getroffen België, op verzoek van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).
De alarmering van de NRV had donderdagochtend rond 1.00 uur plaats naar aanleiding van de gevolgen van zware regenval en hoogwater in Zuid-Limburg. De eenheden van peloton 3 reisden af naar Kazerne Noord van Brandweer Maastricht, de opkomstlocatie.
Ook van de Rotterdamse Reddingsbrigade staat een dubbele bemanning stand-by om ingezet te worden.

Inzetgebieden
,,In de nacht van woensdag op donderdag zijn vooral verkenningen uitgevoerd”, geeft Mark Jansen, landelijk coördinator van de NRV, aan vanuit het 24/7 bemande NRV-actiecentrum bij Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden. ,,De hulpverlening werd verdeeld over twee inzetgebieden. Een inzetgebied met daarin een verzorgingshuis en individuele meldingen uit de omliggende woonwijk. En een inzetgebied met losse meldingen uit de kern van Valkenburg.” De inzet voor het verzorgingshuis in Valkenburg, met zo’n 140 hulpbehoevende bewoners, vond vanaf de tweede helft van de ochtend plaats.

Overstromingsproblematiek
De zware regenval stopte, maar het hoogwater zal naar verwachting tot nog drastischer situaties leiden. Omdat de overstromingsproblematiek in België eveneens kritiek is, werden in de loop van de middag de eenheden uit vooralarm gehaald om naar Luik te vertrekken, waar ze inmiddels zijn gearriveerd. 26 eenheden verzamelden zich in IJsselstein om te vertrekken naar Maastricht. Ze worden naar verwachting in de nacht van 16 juli ingezet, daar waar ze het hardst nodig zijn.

Ronald Stoffer, bestuurslid Waterhulpverlening van Reddingsbrigade Nederland: ,,De verwachting is dat de gehele Nationale Reddingsvloot ingezet zal gaan worden en daarnaast ook een beroep gedaan wordt op de extra bemanningen voor de aflossing. De operatie zal waarschijnlijk in het weekend doorgaan.

Verwachting
Het NRV-actiecentrum coördineert de bemensing voor de inzetten en de bijbehorende aflossing. Zo is er rustmogelijkheid in Maastricht-Noord geregeld. De operationele coördinatie ligt bij de veiligheidsregio’s, het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Commando Plaats Incident (CoPI). Jansen: ,,Focus van de NRV-inzet is nog steeds verkennen en het redden van mensen. Plus de evacuatie van hulpbehoevenden. De verwachting is dat die inzet mogelijk nog twee dagen gaat duren..”NRV-eenheden in het door wateroverlast getroffen Valkenburg. (Foto: Dennie van den Brande / RN)

Geef een reactie