Coronamaatregelen

      Geen reacties op Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de coronamaatregelen die per 6 november 2021 ingaan het volgende.

Voor onze zwembadbezoekers vanaf 18 jaar en ouder geldt het volgende:
Vanaf maandag 6 november 2021 geldt dat alle bezoekers vanaf 18 jaar en ouder alleen toegang hebben tot het zwembad met een geldige QR code in combinatie met een ID bewijs.
Deze maatregel is ook van toepassing voor ouders die hun kind willen helpen met omkleden.
Geen QR code is helaas ook geen toegang tot de locatie!

Daarnaast blijven de huidige basisregels van kracht.

Onder de basisregels wordt verstaan:
• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Aanvullend hierop:
• Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neus verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
• Daarnaast vragen wij je indien dit nodig is om maximaal met één ouder per gezin te komen i.v.m. de drukte in de kleedkamers en de algemene ruimte.

Alleen samen houden wij het veilig. Wij vragen nadrukkelijk om je begrip en medewerking.
Zodoende blijft het voor iedereen een veilige en verantwoorde situatie!

Geef een reactie