Expeditie Wij

      Geen reacties op Expeditie Wij

Donderdag 10 november 2022 trokken elf van onze leden bergschoenen aan en zijn we op zoek gegaan naar onze drive, kernwaarden en clubpersoonlijkheid onder begeleiding van Rotterdam Sport Support. Op zoek dus naar onze identiteit (Expeditie Wij).

Een scherpe identiteit geeft richting aan je club. Het is de ‘basis’ van waaruit je samenwerkt en keuzes maakt. Dat zie je terug in alles wat je doet en vertelt als club.

De elf leden mensen hebben allemaal een andere invalshoek; de een als instructeur, een ander als strandwachtlid weer een ander als hoofdinstructeur of als bestuurder. In kleine groepjes zijn we verschillende uitdagingen aangegaan en na ruim twee uur was het leuk om te zien waar de verschillende groepjes op uit kwamen.

Op korte termijn geven we hier een vervolg aan geven, vanzelfsprekend houden we iedereen op de hoogte van de uitkomst.

Geef een reactie