Nieuwjaarsreceptie/duik 2023

      Geen reacties op Nieuwjaarsreceptie/duik 2023

Zondag 8 januari 2023 was het eerste evenement van de Rotterdamse Reddingsbrigade in het nieuwe jaar: de nieuwjaarsreceptie in combinatie met de nieuwjaarsduik kon voor het eerst sinds 2020 weer doorgaan aan de Maasvlakte.

Onze voorzitter Kevin van Hengel hield zijn nieuwjaarstoespraak, dit keer samen met Sophie Werkhoven namens het jeugdbestuur.

Na het startschot dook een groep enthousiastelingen om ca 13.00 uur het koude Noordzeewater in (9 graden Celsius). Daarna kon iedereen zich weer opwarmen in de strandpost en was er gelegenheid om bij te praten.

Nieuwjaarstoespraak

Welkom terug op onze mooie strandpost!
Na twee jaar is het ons gegund elkaar weer fysiek het beste te wensen voor het komende jaar en aansluitend onze jongste traditie binnen de RRB voort te zetten in de vorm van onze nieuwjaarsduik.

Maar voor we hiertoe overgaan wil ik allereerst het woord tot jullie richten om te beginnen met een speciaal woord van welkom aan onze ereleden.
En maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u namens het bestuur van de RRB een mooi maar vooral sportief en gezond 2023 toe te wensen!

Voor we van start gaan wil ik nog even met jullie terugkijken op 2022 en wat bijzondere zaken die zich hebben afgespeeld, wetende dat ik zeker niet alles zal en kan benoemen. Er is in 2022 heel wat werk verzet binnen de verschillende onderdelen van onze mooie brigade.

2022 was een bijzonder jaar. Na een uitgestelde start mochten we half januari 2022 weer van start met onze activiteiten in de zwembaden en werden de lessen ABC en zwemmend redden hervat. We mochten met vereende krachten aan de slag om de achterstanden in te gaan lopen. Een onmogelijk klus maar onze vrijwilligers in de baden hebben er de schouders ondergezet en met het resultaat dat we al snel weer op stoom waren. Met dank aan onze vrijwilligers in de baden en in het bijzonder onze hoofdinstructie die vanuit verschillende kanten flexibel en wendbaar te werk moesten gaan om alles op de rit te houden.

Naast onze waterhulpverlening die op volle sterkte hier op de Maasvlakte plaats vond. kwamen we steeds meer in actie tijdens beveiligingen van evenementen. Met als grote uitschieter de in juli 2022 gehouden World Police en Fire Games in Rotterdam.
Onze commissaris Waterhulpverlening Bjorn van Bogaert coördineerde namens Rotterdam de inzet i.s.m. onze Regionale voorzieningen Reddingsbrigades Rotterdam Rijnmond. Een top prestatie van formaat waar vele extra uren werk achter de schermen zijn verricht om eenheden in te kunnen zetten tijdens dit grote evenement. Een knap stukje samenwerking waarvoor onze oprechte dank.

Op het gebied van Kadervorming, Evenementen en Vrijwilligersbeleid, kortweg de KEV, sprongen met name de vele veiligheidsdagen in het oog. Onder coördinatie van Natasja Hoveling hebben we op diverse veiligheidsdagen gestaan. En hebben we Rotterdam laten zien dat er meer hulpdiensten actief zijn dan alleen de Brandweer, Politie en Ambulance in onze stad.
Door deze inzet zijn we extra zichtbaar geweest voor jong en oud in Rotterdam. Maar zijn er ook vernieuwde samenwerkingen ontstaan met diverse partners.

Ook zijn we weer volop gestart met het opleiden en hercertificeren van eerste hulpverleners. Na zijn jarenlange inzet als EHBO Instructeur heeft Cor van de Knijff besloten een stap terug te doen en het stokje overgegeven aan Chantal Vellekoop.

Verder konden we in november 2022 eindelijk ons feest voor het 95-jarig bestaan vieren.

Trots zijn we op het feit dat we in 2022 zijn gestart met een jeugdbestuur. Onze eerste voorzitter van het jeugdbestuur Sophie Werkhoven neemt over:

Ik vind het bijzonder dat ik hier vandaag iets mag zeggen en ik hoop dat ik met deze speech kan laten zien waar het jeugdbestuur voor staat en wat wij de komende tijd willen gaan bereiken. Het jeugdbestuur is er om de belangen van de jeugd te vertegenwoordigen en om de relatie
tussen de jeugd en de ervaren leden te versterken en daarmee de groei en het voortbestaan van de brigade te behouden.
Ik hoop dat we in het komende jaar door middel van activiteiten de band tussen jongeren onderling en tussen jong en oud kunnen verbeteren en door elkaars sterke punten te gebruiken een sterkere brigade kunnen worden. We gaan er als brigade het komende jaar een mooi en verbonden jaar van maken waarbij we aan de omgeving gaan laten zien dat we één grote brigade zijn.

De voorzitter neemt het woord over en wenst het jeugdbestuur succes met het uitvoeren van de plannen en ideeën en hoopt op een mooie samenwerking.

Naast de genoemde uitblinkers hebben we met elkaar ook de normale werkzaamheden opgepakt, mMaar zo gewoon is dat in deze tijden niet. Daarom ook een speciaal woord van dank aan al onze vrijwilligers die de continue factor zijn binnen onze brigade, want ook zonder jullie redden we het niet binnen en buiten onze RRB.

Helaas hebben we in 2022 ook afscheid moeten nemen van brigadeleden. Op 15 april 2022 overleed Marleen Soeters na een oneerlijke strijd. Wij ontvingen het droeve bericht dat op 12 november 2022 oud-vrijwilligster Cok de Weger – de Zwaan was overleden. Ieder zal op zijn of haar manier de herinneringen koesteren zodat zij altijd een beetje bij onze brigade zullen zijn.
Graag een moment van stilte ter nagedachtenis.

Dan is het nu bijna tijd om voor onze helden de Noordzee te trotseren. Maar niet voor dat ik nogmaals mijn grote waardering richting al onze vrijwilligers wil uitspreken. Dank jullie wel voor jullie vrijwillige inzet in 2022. Ik spreek daarbij namens het bestuur, maar ook zeer namens mijzelf, de hoop uit dat wij in 2023 weer op elkaar mogen rekenen om zo verder koers te zetten naar een mooi brigadejaar. We blijven onze kwaliteiten inzetten op de gebieden van Water Hulpverlening, Zwemmen en zwemmend redden, vormgeven aan het kader, evenementen & voorlichting en het besturen van onze mooie brigade.

Geef een reactie