Algemene Ledenvergadering 2022

      Geen reacties op Algemene Ledenvergadering 2022

Op vrijdag 14 april 2023 was er de ledenvergadering over 2022 voor een volle zaal van Speeltuinvereniging Het Noorden. Onder meer door vooraf gestelde vragen en bijbehorende discussies, werd het een lange avond.

Voorzitter Kevin van Hengel opent om 20.00 uur de vergadering. In zijn voorwoord staat de voorzitter stil bij het overlijden van Cock de Weger – de Zwaan en vraagt een moment stilte ter nagedachtenis.

Vergaderstukken

Na het beantwoorden van een aantal vragen worden de gebruikelijke vergaderstukken goedgekeurd: jaarverslag, financieel jaarverslag, de begroting van 2023 en de voorlopige begroting van 2024. De notulen worden aangehouden tot de volgende vergadering. In het najaar wordt nog een ledenvergadering georganiseerd voor het definitief vaststellen van de contributie en begroting van 2024.

Bestuursverkiezing

Chantal Vellekoop is herkiesbaar en wordt herkozen door de vergadering. Ook voorzitter Kevin van Hengel is herkiesbaar en voor de komende drie jaar herkozen door de vergadering als voorzitter. Bjorn van Bogaert heeft begin dit jaar zijn bestuursfunctie neergelegd.

Kascontrolecommissie

De samenstelling van de kascontrolecommissie ongewijzigd. De voorzitter van de kascontrolecommissie Wim Poppeliers door erevoorzitter Peter Tijl met een fles wijn in het zonnetje gezet voor zijn 30-jarig lidmaatschap van de kascontrolecommissie.

Benoemingen

Erelid
Dirk van der Beek is volgens overlevering sinds 1969 vrijwilliger van de RRB. Dirk was jarenlang een trouw strandwacht lid in Hoek van Holland en in de begin jaren van de Maasvlakte. Daarnaast is Dirk vanaf het begin van zijn carrière lid geweest van het instructie korps in zwembad Charlois en het latere Zwemcentrum Rotterdam. Voor zijn jaren lange verdiensten is Dirk in 1985 benoemd tot lid van verdienste van de RRB. Heeft hij in 1985 de Bondspenning mogen ontvangen van de KNBRD en
ontving hij in 2021 de Erasmusspeld van de Gemeente Rotterdam.
Dirk is vorig jaar definitief gestopt met zijn loopbaan binnen de RRB.
Op voordracht van het bestuur wordt Dirk van der Beek door de vergadering benoemd tot erelid van de vereniging.

Leden van verdienste
Zoals in ons huishoudelijk reglement in artikel 10 is verwoord zijn leden van verdienste die leden die zich langdurig op technische, bestuurlijk en of administratief gebied hebben ingezet voor de RRB.
Het bestuur is dan ook verheugd om de volgende leden te mogen benoemen tot lid van verdienste:

  • Chantal Vellekoop
  • Mark Verdoorn

Goudenwaarderingsteken van de Rotterdamse Reddingsbrigade
Sinds 2017 kent de RRB een Goudenwaarderingsteken voor vrijwilligers die meer dan
20 jaar actief zijn binnen de RRB. Het verheugd het bestuur om de volgende leden te
waarderen met deze speld te weten:

  • Ans Oudenes
  • Erik Geman
  • Bianca Nuriman
  • Kevin van Hengel

50 jaar lid

  • Theo van der Zweth

Piet Tijl sr. Beker
Deze beker gaat traditie getrouw naar een groep of onderdeel van de RRB die zich
buitengewoon heeft ingezet voor de brigade. Dit jaar wordt deze beker
toegekend aan de coördinatie (Bjorn van Bogaert) en team van de RRB waterhulpverleners van het
World Police en Fire games 2022 te Rotterdam.

Jeugdbestuur

In 2022 is onze brigade gestart met het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur deelt haar eerste ervaringen en ideeën met de vergadering. Verder krijgt het jeugdbestuur uit handen van de voorzitter een , door Wim Soeters beschikbaar gesteld kleinood, overhandigd.

Geef een reactie