---

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 Het zal je niet ontgaan zijn, maar vanaf 25 mei j.l. geldt de verscherpte privacywetgeving (AVG). Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor verenigingen. Dus ook voor onze reddingsbrigade.

Dit betekent dat we als RRB serieus moeten kijken hoe wij met de gegevens van onze leden om gaan. Risico’s om b.v. gegevens oneigenlijk te gebruiken of dat gegevens in verkeerde handen komen moeten zo veel mogelijk beperkt worden.  

Hiervoor heeft onze vereniging diverse maatregelen genomen.

Er is een privacy-statement opgenomen onderaan elke pagina van onze website. Het privacy-statement beschrijft voor welk doel de RRB de verzamelde gegevens gebruikt.
De brigade heeft ook  een verwerkingsregister opgesteld, in dit register is onder meer opgenomen welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

RRB-medewerkers, die voor hun rol binnen de brigade, met gegevens van leden werken hebben richtlijnen ontvangen hoe om te gaan met deze gegevens. Verder is aangegeven wat zij moeten doen bij een zogenaamd datalek (het bewust of onbewust uitlekken van gegevens van RRB-leden aan daartoe niet bevoegde personen). Bovendien dienen deze medewerkers een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Heb je nog vragen over de AVG in relatie tot de reddingsbrigade, stuur dan een bericht aan privacy@rrb.nu

---

Strandwacht Maasvlakte

De strandwachtploeg van de Rotterdamse Reddingsbrigade is op  zaterdag 5 mei 2018 met de beveiliging van het recreatiestrand van de tweede Maasvlakte gestart. De ploeg heeft inmiddels de warmste meimaand in 300 jaar achter de rug!

De reddingsbrigade is tot en met 9 september in de weekenden en op feestdagen aanwezig. Op deze dagen is de strandwachtpost van 9.30 uur tot 17.30 uur bezet. Tijdens de (bouwvak) periode van 21 juli tot en met 12 augustus is er dagelijkse bezetting.

De strandwachtploeg van de reddingsbrigade zorgt er voor dat strandbezoekers en watersporters veilig van het strand en de zee kunnen genieten. Bij voorkeur doet zij dit door middel van preventief patrouilleren en het geven van voorlichting.

Strandbezoekers en watersporters kunnen bij de strandwacht terecht voor informatie over de zee, veiligheid, het getij etc.

Tips over veilig (met kleine kinderen) naar het strand zijn hier te lezen. Bekijk het filmpje over hoe snel drijfvoorwerpen kunnen afdrijven!

Wil je graag strandwacht lid worden? Stuur dan een bericht.

---

Algemene Ledenvergadering 2018

Op vrijdagavond 6 april 2018 was er een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in speeltuin Het Noorden. Dank aan Zalencentrum Koos Daalhuizen voor de gastvrijheid in de afgelopen jaren; het bestuur heeft besloten om speeltuin het Noorden vanaf heden te gaan gebruiken voor vergaderingen, cursussen en opslagruimte. De vergadering wordt voorgezeten door voorzitter Kevin van Hengel. De voorzitter …

Lees verder

---

Centraal Examen

Zaterdag 2 juni 2018 is in zwembad Alexanderhof het Centraal Examen gezwommen.

Ruim 200 leden van de Rotterdamse Reddingsbrigade hebben deelgenomen aan het centraal examen.

Naast de Envoz A,B,C diploma’s zijn er ook een hoop Rotterdamse Redders (Junior Redders, Zwemmend Redders en Live Savers) bij gekomen.

Alle geslaagde diploma zwemmers van harte gefeliciteerd!

Langs deze weg ook dank aan de vrijwilligers en examinatoren voor hun inzet.

Het volgende centrale examen staat gepland op zaterdag 8 december 2018. Ben jij er dan ook weer bij? Zet het alvast in je agenda!

Heb je vragen over examens of over opleidingszaken? Stuur dan een bericht naar opleidingen@rrb.nu

---

Gekleed Zwemmen

Jaarlijks kunnen leden van de Rotterdamse Reddingsbrigade in de periode september, oktober aan 250, 600 of 1.000 meter gekleed zwemmen deelnemen tijdens de cluburen van de vereniging.

De eerste maal ontvang je een medaille voor deze prestatie, de volgende keren een volgnummer. 

 

 

Zwemcentrum R'dam:                  maandag          24.09.2018        19.00-19.45u
Oostelijk Zwembad                     dinsdag              25.09.2018        18.15-19.00u
Zwembad Noord:                        woensdag          26.09.2018        17.00-17.45u
Alexanderhof                              woensdag          03.10.2018        18.45-20.10u

Wilgenring                                  woensdag          10.10.2018        18.45-20.15u 

Deelname is mogelijk voor iedereen! Lid of geen lid van onze reddingsbrigade.

Lees meer hier over Gekleed Zwemmen.

---

Vakanties

Zoals gebruikelijk sluiten de zwembaden een aantal weken tijdens de zomervakantie.

Hieronder een overzicht van de laatste zwemavond voor de vakantie en de eerste zwemavond na de vakantie van de baden waar we een clubuur hebben.

Zwembad                               Laatste zwemavond    Eerste zwemavond
Zwemcentrum Rotterdam      maandag 9 juli             27 augustus
Oost                                       dinsdag 10 juli               28 augustus
Alexanderhof                         woensdag 11 juli            29 augustus
Wilgenring                             woensdag 11 juli            29 augustus
Noord                                    woensdag 11 juli            29 augustus

---

Onderling Zwemfeest

Zaterdag 14 april 2018 werd weer het jaarlijkse Onderling Zwemfeest gehouden in het Oostelijk Zwembad. Met bijna 50 inschrijvingen was het een geslaagde opkomst. Alle baden waren vertegenwoordigd. De deelnemers zwommen tegen elkaar in de onderdelen rugslag, buikslag, hindernis en familie-estafette. De baden streden ook tegen elkaar tijdens de medewerkers-estafette. Het waren spannende wedstrijden en dankzij de sportieve aanmoedigingen van …

Lees verder

---

KinderBeestFeest

Vrijdagavond 1 juni hebben een groot aantal reddingsbrigades uit heel het land zich weer ingezet voor het KinderBeestFeest in Amsterdam.
Samen met hulpverleners van vele andere hulpdiensten zorgden zij voor een onvergetelijke avond uit voor chronische kinderen en hun families.

De Rotterdamse Reddingsbrigade heeft ook deelgenomen met 2 boten.

Reddingsbrigade Nederland is trots op de organiserende Amsterdamse Reddingsbrigade en alle andere reddingsbrigades die vaarroute Dolfijn voor het #KinderBeestFeest van Stichting KinderBeestFeest in Artis Royal Zoo - Amsterdam verzorgden!

---

Minister Grapperhaus roemt werk Reddingsbrigade Nederland

Persbericht Reddingsbrigade Nederland

,,Ik draag Reddingsbrigade Nederland een warm hart toe.'' Met dat statement opende minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn toespraak in de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Bond voor het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Die werd zaterdag 26 mei gehouden in theater en expositiecentrum KAF. Rondom het gebouw was toen al een start gemaakt met het programma van de Landelijke Veiligheidsdag.

De Algemene Vergadering van Reddingsbrigade Nederland vond Grapperhaus een 'uitstekende gelegenheid' om zijn grote waardering voor Reddingsbrigade Nederland uit te spreken. ,,Het begint vaak vredig, als zonnige dag aan het water. Heerlijk wat kunnen we daar in dit land toch van genieten. Totdat er iemand in de problemen raakt en niet meer in staat is om zichzelf te redden. Meestal loopt zo'n verhaal gelukkig toch nog goed af. En dat is vaak dankzij u! Dit is heel belangrijk werk wat u doet!''

Opleiding
De minister onderstreepte tevens de belangrijke rol die Reddingsbrigade Nederland speelt op het gebied van opleidingen. ,,U en uw organisatie hebben in de vorige eeuw een grote verandering gebracht in dit waterland. Er achteraan gezeten dat we leerden zwemmen. En grote groepen vrijwilligers opgeleid, zodat ze konden ingrijpen als het toch misging. Bijdragen aan de veiligheid van anderen zit in de vezels van veel hulpverleners.''

Zelfredzaamheid
Bestuursvoorzitter Jan Rijpstra dankte Grapperhaus mede op dit punt voor zijn ondersteuning. Hij gaf hem na afloop mee dat Reddingsbrigade Nederland voorstander is van meer aandacht voor zelfredzaamheid. Leerlingen in het basisonderwijs zouden aansluitend op de reguliere zwemlessen zwemmend redden moeten leren. Gemeenten hebben volgens hem de taak om daarin stimulerend op te treden. Rijpstra nam Noordwijk, de gemeente waarvan hij burgemeester is, als voorbeeld. De reddingsbrigade daar leert kinderen onder de badgasten over de gevaren van zwemmen in zee.

Nationale Reddingsvloot
De minister deelde ook zijn enthousiasme over de ontwikkelingen rond de Nationale Reddingsvloot. ,,Reddingsbrigade Nederland is daarbij betrokken en alleen dat al geeft mij een veilig gevoel.'' Reddingsbrigade Nederland, 22 veiligheidsregio’s (met een overstromingsprofiel) en het Instituut Fysieke Veiligheid werken samen aan een slagvaardige Nationale Reddingsvloot. Die wordt als ‘first respons’ ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland.

---

Agenda

8/9 september 2018        Laatste bewakings weekend strandwacht Maasvlakte
24 september 2018         Gekleed zwemmen Zwemcentrum Rotterdam
25 september 2018         Gekleed zwemmen Oost
26 september 2018         Gekleed zwemmen Noord
3 oktober 2018                Gekleed zwemmen Alexanderhof
10 oktober 2018              Gekleed zwemmen Wilgenring
8 december 2018            Centraal Examen

---