---

Algemene Ledenvergadering 2019

Op vrijdagavond 22 maart a.s. vindt in speeltuinvereniging Het Noorden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden van de RRB hebben inmiddels een uitnodiging in de brievenbus liggen.

De ledenvergadering is een belangrijke vergadering voor de vereniging. Zo worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester besproken en worden nieuwe bestuursleden gekozen. Belangrijk is ook de goedkeuring van de begroting voor 2019 en 2020. Hiermee wordt het beleid van de vereniging voor de komende jaren vastgesteld.

Met je aanwezigheid heb je een stem in de toekomst van onze reddingsbrigade! De vergadering begint om 20.00 uur.

---

Workshop voor (aankomende) instructeurs

De commissie opleidingen nodigt je uit voor een workshop op donderdag 18 april.

Het thema van deze “droge” workshop zal zijn:

Hoe leuk maak ik mijn les!

Samen met jullie willen wij tips en trucks geven om tot een (nog) betere kwaliteit van lesgeven te komen.

Tijdstip:       19.00 uur tot 21:00 uur 
Plaats:        Speeltuin het Noorden
Adres:         Noorderkanaalweg 63
Postcode :  3037AV Rotterdam

De commissie wil jullie met klem adviseren om aanwezig te zijn!

Wij kijken uit naar jullie aanmelding; graag vóór 1 april 2019 (geen mop) via email aan opleidingen@RRB.nu.

Tips voor andere workshops of bijscholingen zijn ook altijd welkom! 

---

Onderling Zwemfeest

Zaterdag 13 april 2019 staat het Onderling Zwemfeest in zwembad Oost gepland.

Deelnemers uit alle zwembaden, waar de RRB een clubuur heeft, zwemmen op verschillende onderdelen tegen elkaar. Het zwembad dat de meeste punten weet te verzamelen gaat naar huis met de Mulder-beker. Alle deelnemers gaan sowieso naar huis met een aandenken. De snelste zwemmers ontvangen tevens een medaille.

De wedstrijden starten om 16 uur, het zwembad is om 15.30 uur open. De kosten zijn 3,00 euro per deelnemer. Toeschouwers hebben gratis toegang.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma!

Iedereen van 6 tot 99 jaar kan deelnemen. Wedstrijdonderdelen zijn, afhankelijk van leeftijd, rugslag, schoolslag, vrije slag en hindernis zwemmen. Deelnemers die nog twee familieleden kunnen vinden kunnen deelnemen aan de familie-estafette!

Inschrijven kan in het zwembad waar je zwemt!

Wil je helpen? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar voorlichting@rrb.nu

---

Pinnen in de zwembaden

Een jaar geleden heb je in deze nieuwsbrief kunnen lezen dat de brigade gestart was met een pilot met het pinnen van betalingen in zwembad Oost. De pilotfase is inmiddels afgerond en ook de administrateurs in onze andere zwembaden zijn inmiddels in het bezit van een pinapparaat.
Alle apparaten worden inmiddels intensief gebruikt voor het betalen van lidmaatschap, kwartaalkaarten en examengeld.

---

Organisatiecomité Seniorendag vraagt reddingsbrigades om hulp

Het bondsbestuur en het organisatiecomité van de Seniorendag 2019 verzoeken de reddingsbrigadebesturen om hulp. Gevraagd wordt (oud-)bondsleden, die aan de voorwaarden voor uitnodiging voldoen, te informeren over de oproep tot aanmelding. ,,Door de nieuwe privacywetgeving, omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), mogen wij (oud-)bondsleden niet zomaar meer actief benaderen.'' Dat stelt het organisatiecomité (Jan van Gemert, Bernard Brosi, Conny en Jan van der Poll, Gerrit Meijler, Caroline Wilderom, Petra Wessel).

Nieuwegein
Naar aanleiding van de vele enthousiaste reacties op de Seniorendag 2017 – gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Reddingsbrigade Nederland – werd besloten tot een vervolg. De tweede editie vindt dinsdag 24 september in Nieuwegein plaats. Het bondsbestuur en het organisatiecomité nodigen daarvoor de (oud-)bondsleden van Reddingsbrigade Nederland uit die 60 jaar of ouder zijn én niet alleen voor de eigen reddingsbrigade(s) actief (geweest) zijn maar ook voor de bond werkzaamheden verricht(te)n.

Aanmeldingsformulier
Belangstellenden wordt verzocht de navolgende gegevens via het aanmeldingsformulier door te geven: voorletters en achternaam; geboortedatum; adres; postcode en woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; functie(s) in KNBRD-verband, bijvoorbeeld (oud-)bestuurslid, (oud-)commissielid, (oud-)official en/of (oud-) werkgroeplid. Eenieder die zich aanmeldt, ontvangt automatisch de correspondentie aangaande de Seniorendag 2019. Ook alle (oud-)bondsleden die iemand kennen die voor deze bijeenkomst in aanmerking komt, wordt gevraagd hem of haar te informeren over de oproep tot aanmelding. Medewerking hieraan zou kunnen worden verleend door dit via de eigen website te communiceren.

Meer informatie over de Seniorendag 2019 is verkrijgbaar via info@reddingsbrigade.nl.

---

Voorbereiding strandseizoen Maasvlakte

De strandwachtleden van de Rotterdamse ReddingsBrigade zijn deze tijd van het jaar druk bezig met het komende bewakingsseizoen aan het strand van de Maasvlakte.

Vanaf zaterdag 4 mei is de strandwacht gedurende de weekenden (en feestdagen) weer paraat aan het recreatiestrand. In de voorbereiding op het seizoen worden alle materialen gecheckt en in orde gemaakt. De strandwachtleden volgen de benodigde opleidingen, zoals b.v. de herhalingscursussen EHBO.

Zaterdag 23 maart organiseert de strandwacht samen met de surfers van de Maasvlakte een Beach Clean Up. Iedereen mag meehelpen! De Clean Up start om 10 uur op de strandpost.

De strandwacht en beveiligingsgroep kan altijd nieuwe enthousiaste mensen gebruiken! Heb je interesse, stuur dan een bericht aan voorlichting@rrb.nu

Meer informatie over onze strandwacht aan de Maasvlakte kan je hier lezen.

---

Nieuwjaarsduik / nieuwjaarsreceptie 2019

Zondag 6 januari 2019 organiseerde de Rotterdamse Reddingsbrigade voor de derde maal haar nieuwjaarsreceptie in combinatie met een nieuwjaarsduik op de strandpost van de reddingsbrigade aan de Maasvlakte. De brigade kan terugkijken op drukbezochte en ook emotionele receptie.Enkele tientallen enthousiastelingen doken om 13.00 uur het koude noordzeewater in (ca. 6 graden Celsius). Nadat iedereen weer was opgewarmd (met warme chocolademelk …

Lees verder

---

Rob Stornel overleden

Met grote verslagenheid heeft het bestuur vernomen dat Rob Stornel is overleden. De crematie heeft reeds, conform Rob zijn wens, in besloten kring plaats gevonden.Rob was van 2002 tot en met 2016 bestuurslid van onze reddingsbrigade onder meer verantwoordelijk voor de strandwacht en beveiligingen. Rob zijn passie lag duidelijk aan het strand. Rob begon als strandwachtlid in Hoek van Holland …

Lees verder

---

Serious Rescue aangekomen bij Tivoli

De negende editie van Serious Rescue zit er weer op. 275 vrijwilligers van reddingsbrigades uit heel Nederland zijn van vrijdag 21 tot en met zondag 23 december door Nederland gevaren en zijn op hun eindbestemming Tivoli Vredenburg in Utrecht aangekomen.De tocht door Nederland werd afgelegd in het kader van de 3FM-actie Serious Request. De Rotterdamse Reddingsbrigade deed ook dit jaar …

Lees verder

---

Agenda

22 maart                           Algemene Ledenvergdering
13 april                             Onderling Zwemfeest
4-5 mei                             Eerste bewakingsweekend Maasvlakte
1 juni 2019                       Centraal Examen
14 december 2019           Centraal Examen

---