---

Van de voorzitter


Sinterklaas en zijn Pieten zijn alweer op de terugweg naar Spanje. Bij de meeste mensen staat de kerstboom alweer in huis. De maand december is voor iedereen iets bijzonders. Voor de één een maand van feesten en partijen, voor de andere een maand van bezinning. Voor iedereen is de maand december iets speciaals met een lach of een traan.

December is ook een maand waarbij we terug kijken op het jaar wat bijna achter ons ligt. Na de kerst schieten dan ook de jaaroverzichten als paddenstoelen uit de grond.

Het bestuur kijkt in de maand december ook terug naar de route die wij genomen hebben in 2019 een tocht met vele uitdagingen. Maar wel met de gedachten dat we de koers willen volgen naar een mooie toekomst voor de RRB. Daarom kijken we niet alleen terug maar zijn we ook vooral gericht naar wat komen gaat.
In 2020 mogen we ons 95 jarig bestaan gaan vieren een mijlpaal waar we met elkaar ons steentje aan hebben bijgedragen en waar we zeker in het gehele jaar aandacht aan zullen gaan besteden.
Maar ook een jubileumjaar met een nieuwe stip aan de horizon namelijk 2025 waarin wij hopen ons 100 jarig bestaan te mogen bereiken. Het klinkt ver weg maar de tijd gaat snel.

Maar voor het zover is, is het belangrijk om in het hier en nu te blijven varen. De stip aan de horizon is er met de koers die we willen varen. Maar we zijn ons er ook zeker van bewust dat een vereniging als de RRB die draait op de stuwende kracht van onze kanjers van vrijwilligers kwetsbaar is. We zullen dan ook met elkaar waakzaam moeten blijven en moeten koesteren wat goed gaat en de uitdagingen aan gaan als we die tegen komen. Als wij dit met elkaar doen, wacht ons een een mooie toekomst.


Tot slot wil ik u allemaal een mooie december maand en jaarwisseling toe wensen.
In de hoop jullie in 2020 weer te mogen begroeten. Want zonder jullie redden wij het niet!

---

Nieuwjaarsreceptie / nieuwjaarsduik

De nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Reddingsbrigade vindt plaats op zondag 5  januari 2020. De receptie wordt gehouden op de strandpost van de reddingsbrigade aan de Maasvlakte.

Tijdens de receptie wordt ook een nieuwjaarsduik gedaan. Onder toeziend oog van ervaren strandwachtleden kan een duik genomen worden in het koude Noordzeewater.

De receptie is van 12 tot 17 uur. Het startschot voor de nieuwjaarsduik wordt gegeven om 13 uur. Laat via voorlichting@rrb.nu weten of je mee doet aan onze nieuwjaarsduik, dan zetten wij de warme chocolademelk klaar.

---

Serious Rescue  2019

In de week voor Kerstmis (18-24 december) trekken drie teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in estafettevorm. Zij lopen één route, van Goes naar Groningen. Hun tocht wordt afgelegd in het kader van Serious Request.

Reddingsboten
Maar niet alleen deze vertegenwoordigers van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaan van 'van actie naar actie'. Verenigd in Serious Rescue varen leden van reddingsbrigades, waaronder Rotterdam,  in een lang lint zo'n 100 kilometer in drie dagen. Op 20 december worden de reddingsboten te water gelaten. Het gezamenlijk vertrek is op 21 december en de aankomst in Groningen op 23 december. Bij Serious Rescue wordt onderweg, via sponsoring en andere activiteiten, zoveel mogelijk geld opgehaald voor het doel van de 3FM-actie: hulp aan slachtoffers van mensenhandel.

---

Gezocht: versterking voor ons wedstrijdteam

Al enige tijd is de RRB bezig om het wedstrijdteam nieuw leven in te blazen. Dit team traint iedere woensdag van 20:15 - 21:00 uur, in de Wilgenring.

Op dit moment wisselt de samenstelling van deze groep nog veel. De ene week zijn we met bijna 20 personen, de volgende keer is dit aantal op één hand te tellen. Doel is dat dit aantal stabieler wordt, zodat we namens de brigade deel kunnen nemen aan evenementen.

De trainingen zijn zeer divers. Dit houdt in dat het een combinatie is van duur- en techniektrainingen. Bij de techniektrainingen komen zowel de diverse slagen als de zwemmend redden onderdelen aan bod.

We hebben al deelgenomen aan de volgende evenementen:
• Avondzwemmarathon
• ILSE wedstrijden
• Hinderniswedstrijd; tijdens het zwemmen van 1 kilometer 15 hindernissen bedwingen

Op dit moment bestaat het team voornamelijk uit mensen tussen de 15 en 30 jaar oud. Enkele "oudere rotten" (die het tempo niet omlaag brengen) versterken nu het team.

Lijkt bovenstaande je interessant, kom dan op een woensdagavond langs bij de Wilgenring!

---

Communicatie

Onze penningmeesters zijn tegenwoordig bereikbaar met één e-mailadres. Berichten aan penningmeester@rrb.nu komen automatisch terecht bij de 1e en 2e penningmeester. 

De postbus van onze vereniging is per 1 januari 2020 opgezegd. Reden is de minimale hoeveelheid papieren post die wij nog ontvangen. Het e-mailadres info@rrb.nu is ons "postadres". Mocht je toch een bericht op papier willen sturen, vraag dan via info@rrb.nu het juiste adres op.

---

Beveiligingen 2019

Naast onze activiteiten als zwemles geven in de zwembaden, bewaking van het Maasvlakte-strand tijdens de zomer zijn we ook actief met het beveiligen van diverse waterrijke evenementen.

Hieronder een overzicht van de beveiligingen in 2019:

6 januari         Nieuwjaarsduik Maasvlakte (diverse medewerkers)
23 maart         Beach clean up Maasvlakte (diverse medewerkers)
27 april            Koningskermis (1 boot)
9 mei               Wipe out (1 boot)
11 mei             Dutch marines (2 boten)
14 juni             Kinderbeestfeest Amsterdam (2 boten)
15 en 16 juni Damen roei (1 boot)
23 juni             Baardmannetje triathlon (1 boot)
30 juni             Sinfonia maritiem district (1 boot)
20 juli              Lange afstand zwemmen Binnenmaas (4 boten)
10 en 11 augustus Heerjansdam (2 boten)
31 augustus    Lions club (1 boot)
1 september    Triathlon Binnenmaas (3 boten)
8 september    Kadefestival Delfshaven (1 boot)
8 september    Zwarte plasje (4 man)
8 september    Film Wijnhaven (1 boot)
23 november   Sinterklaas intocht (2 boten)

---

Onderling Zwemfeest

Zaterdag 21 maart 2018 staat het Onderling Zwemfeest in zwembad Oost gepland.

Deelnemers uit alle zwembaden, waar de RRB een clubuur heeft, zwemmen op verschillende onderdelen tegen elkaar. Het zwembad dat de meeste punten weet te verzamelen gaat naar huis met de Mulder-beker.
Alle deelnemers gaan sowieso naar huis met een aandenken. De snelste zwemmers ontvangen tevens een medaille.

De wedstrijden starten om 16 uur, het zwembad is om 15.30 uur open. De kosten zijn 3,00 euro per deelnemer. Toeschouwers hebben gratis toegang.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma!

Iedereen van 6 tot 99 jaar kan deelnemen. Wedstrijdonderdelen zijn, afhankelijk van leeftijd, rugslag, schoolslag, vrije slag en hindernis zwemmen. Deelnemers die nog 2 familieleden kunnen vinden kunnen deelnemen aan de familie-estafette!

Inschrijven kan in het zwembad waar je zwemt!

Wil je helpen? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar voorlichting@rrb.nu

Tevens een oproep voor medewerkers die de commissie Onderling Zwemfeest willen versterken. Je kan je aanmelden via voorlichting@rrb.nu

---

Sint

Hij is alweer terug naar Spanje, maar ook dit jaar heeft Sint en zijn Pieten de cluburen van onze reddingsbrigade bezocht. De pieten konden natuurlijk weer niet stil zitten en konden het niet laten om even mee te zwemmen.
Natuurlijk heeft de Sint ook nog een leuke cadeautje uitgedeeld aan alle kinderen.

---

Seniorendag REDNED

De Seniorendag 2019 heeft aangetoond dat er brede belangstelling bestaat voor deze informele meeting. In 2017 was het 100-jarig bestaan van Reddingsbrigade Nederland een fraaie aanleiding. Het comité dat dit jaar een vervolg wilde organiseren, kreeg toestemming en middelen van het bestuur om opnieuw een programma op te zetten. Dinsdag 24 september kwamen (oud-)leden in de leeftijd vanaf 60 jaar, die een bondsfunctie vervulden dan wel vervullen, bijeen in Boerderij De Middenhof te Nieuwegein.

Zo'n honderd senioren uit het hele land (waaronder Rotterdam) werden welkom geheten in deze accommodatie, die te boek staat als een 'oase van 19de-eeuwse rust en eenvoud in het moderne Nieuwegein', en die naast speciale ruimtes plaats biedt aan een brasserie en een pannenkoekenhuis. Na de ontvangst met koffie, thee en gebak kondigde dagvoorzitter Jan van der Poll vicevoorzitter van de bond Leendert de Lange aan, die de opening voor zijn rekening nam. Vervolgens testte Bernard Brosi aan de hand van beeldmateriaal de historische kennis van de gasten. Directeur Koen Breedveld verzorgde een presentatie over de huidige ontwikkelingen en beleidskeuzes bij Reddingsbrigade Nederland. De spreektijd werd strak in de gaten gehouden, waardoor op tijd aan de lunch kon worden begonnen. Jan van Gemert, lid van het organiserend comité: ,,Daarvoor kon men naar hartenlust even 'socializen'. De bij binnenkomst verstrekte keycords met eigen naam hielpen best wel eens om een bekend gezicht uit het verleden hieraan te koppelen.''

Sluizencomplex
De deelnemers, die een eigen bijdrage van 15 euro betaalden om het programma financieel rond te krijgen, vertrokken na de maaltijd richting de dichtbij afgemeerde partyboot De Jonckheer Van Jutphaas. Tijdens een rondvaart van ruim twee uur werd, onder het genot van een drankje, deskundige informatie gegeven over de route en met name over de Prinses Beatrixsluizen. Anné Middendorp, voorzitter van afdeling Utrecht van Koninklijke BLN-Schuttevaer, had zich hiervoor op verzoek van Bernard Brosi vrijgemaakt. Hij vertelde over onder meer de drie kolken van het te bezichtigen sluizencomplex; die vormen, via het Lekkanaal, de scheepvaartverbinding tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. ,,Beetje spelbreker was de regen, maar ‘De Jonckheer’ had genoeg overdekte plaatsen voor iedereen'', aldus Jan van Gemert. Hij spreekt graag dank uit: ,,Aan de heer Middendorp, maar zeker ook aan de organisatoren, aangevuld met versterking vanuit het Landelijk Bureau, die deze Seniorendag naar tevredenheid hebben laten verlopen. Er zijn alweer ideeën voor een vervolg...'

---

Jaarwisseling

Tijdens de feestdagen eind van dit jaar zijn onze clubavonden, zoals gebruikelijk, een aantal avonden gesloten. Hieronder vast het overzicht met avonden waar het RRB-clubuur is gesloten:

Zwembad Oost                      24 december en 31 december 2019
Zwembad Noord                    25 december 2019 en 1 januari 2020
Alexanderhof                         25 december 2019 en 1 januari 2020
Wilgenring                             25 december 2019 en 1 januari 2020
Zwemcentrum Rotterdam     23 december en 30 december 2019

---

Gekleed zwemmen 2019

Het is traditie bij onze brigade dat we aan het begin van de herfst gekleed zwemmen tijdens onze cluburen. De afstanden zijn als vanouds 250, 600 of 1.000 meter. De afstanden konden gezwommen worden tijdens onze cluburen in Zwemcentrum Rotterdam, Oostelijk Zwembad, Zwembad Alexanderhof, Sportfonsenbad Noord en zwembad de Wilgenring, Vanzelfsprekend was onze “huisfotograaf” Hugo aanwezig voor beelden, hieronder enkele …

Lees verder

---

Agenda

14 december 2019          Centraal Examen
20-23 december 2019     Serious Rescue
5 januari 2020                  Nieuwjaarsreceptie / nieuwjaarsduik
21 maart 2020                  Onderling Zwemfeest
27 maart 2020                  Algemene Ledenvergadering

---