---

Van de voorzitter

En zo zijn we beland in de maand maart van ons jubileum jaar!

In alle lagen van onze organisaties zetten vrijwilligers zich in voor de activiteiten van de RRB. Als voorzitter krijg ik dit uiteraard van de diverse kanten mee. Ik ben trots om te zien wat wij met elkaar neer zetten.

Uiteraard gaat dat niet zonder slag of stoot, maar ik zie ook dat wij als RRB een unieke vereniging zijn. Om ons heen zien we dat er steeds meer verenigingen zijn die omvallen of in andere constructies moeten gaan samenwerken om bestaansrecht te behouden.

Hiermee gaat helaas ook vaak een eigen stukje identiteit verloren. Het is dan ook goed om als RRB waakzaam te blijven en goed met elkaar te blijven monitoren hoe de vlag erbij hangt en hoe we elkaar kunnen blijven boeien en binden aan de RRB.

Dit doen we met elkaar en iedereen draagt hier zijn of haar steentje aan bij. Echter mogen we niet uit het oog verliezen dat we een vrijwilligersorganisatie zijn en dus nooit een vorm van 100% zekerheid kunnen garanderen als het gaat om inzet van vrijwilligers, iedereen doet wat hij kan maar het blijft wel vrijwillig. We zijn blij met ieder zijn inzet en dat onze vrijwilligers inzien dat vrijwilligerswerk bij de RRB niet vrijblijvend is! Het is een groot goed om te zien dat we hier uniek in zijn en daar mogen we trots op zijn.

Want zo van vanzelfsprekend als het was is het anno 2020 niet meer. Dit heb ik gemerkt toen ik op 1 februari 2020, samen met onze secretaris, het certificaat "Echt Rotterdams erfgoed" in ontvangst mocht nemen. Als 80e in de lijst waar oud en nieuw erfgoed elkaar ontmoeten en naar verbinding zoeken om elkaar te versterken en er samen sterker uit te komen. Hoe Rotterdams kun je het maken door gezamenlijk de mouwen op te stropen en de daad bij het woord te voegen.

Voor mij als voorzitter betekent dit dat ik graag in een 2e termijn mijn werkzaamheden wil voortzetten en mij dus herkiesbaar stel op de komende Algemene Ledenvergadering. In de hoop dat ik de koers samen met alle vrijwilligers kan blijven voortzetten om zodoende ervoor te zorg dat er ook voor de toekomstige generaties een RRB zal zijn waar leren zwemmen en redden samengaan met een sociaal, vriendschappelijk en vooral gelukkig verenigingsleven.

---

Algemene Ledenvergadering 2020


Op vrijdagavond 27 maart a.s. vindt in speeltuinvereniging Het Noorden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden van de RRB hebben inmiddels een uitnodiging in de brievenbus liggen.

De ledenvergadering is een belangrijke vergadering voor de vereniging. Zo worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester besproken en worden nieuwe bestuursleden gekozen. Belangrijk is ook de goedkeuring van de begroting voor 2020 en 2021. Hiermee wordt het beleid van de vereniging voor de komende jaren vastgesteld.

Met je aanwezigheid heb je een stem in de toekomst van onze reddingsbrigade! De vergadering begint om 20.00 uur.

---

Onderling Zwemfeest

Zaterdag 21 maart 2020 staat het Onderling Zwemfeest in zwembad Oost gepland.

Deelnemers uit alle zwembaden, waar de RRB een clubuur heeft, zwemmen op verschillende onderdelen tegen elkaar. Het zwembad dat de meeste punten weet te verzamelen gaat naar huis met de Mulder-beker.
Alle deelnemers gaan sowieso naar huis met een aandenken. De snelste zwemmers ontvangen tevens een medaille.

De wedstrijden starten om 16 uur, het zwembad is om 15.30 uur open. De kosten zijn 3,00 euro per deelnemer. Toeschouwers hebben gratis toegang.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma!

Iedereen van 6 tot 99 jaar kan deelnemen. Wedstrijdonderdelen zijn, afhankelijk van leeftijd, rugslag, schoolslag, vrije slag en hindernis zwemmen. Deelnemers die nog 2 familieleden kunnen vinden kunnen deelnemen aan de familie-estafette!

Inschrijven kan in het zwembad waar je zwemt!

Wil je helpen? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar voorlichting@rrb.nu

Tevens een oproep voor medewerkers die de commissie Onderling Zwemfeest willen versterken. Je kan je aanmelden via voorlichting@rrb.nu

---

Voorbereidingen strandseizoen Maasvlakte 2020

Vanaf zaterdag 2 mei is de strandwacht gedurende de weekenden (en feestdagen) weer paraat aan het recreatiestrand. In de voorbereiding op het seizoen worden alle materialen gecheckt en in orde gemaakt. De strandwachtleden volgen de benodigde opleidingen, zoals b.v. de herhalingscursussen EHBO.

De strandwachtleden van de Rotterdamse ReddingsBrigade zijn deze tijd van het jaar druk bezig met het komende bewakingsseizoen aan het strand van de Maasvlakte.

De strandwacht en beveiligingsgroep kan altijd nieuwe enthousiaste mensen gebruiken! Heb je interesse, stuur dan een bericht aan voorlichting@rrb.nu

Meer informatie over onze strandwacht aan de Maasvlakte kan je hier lezen.

---
rotterdams erfgoed

Oorkonde "Echt Rotterdams Erfgoed"

Museum Rotterdam: erfgoed heeft ook een betekenis voor het heden. Het zijn onderdelen van onze cultuur die we belangrijk vinden en willen bewaren voor de toekomst. De RRB is genomineerd, daar zij al sinds 1925 bestaat en nog steeds springlevend is in Rotterdam en daarom een erfgoed is voor de oudere en jongere Rotterdammers. Op 1 februari 2020 mocht onze …

Lees verder

---

Donatie Havenbedrijf Rotterdam

Met de actie ‘Hoge Hoed’ stimuleert het Havenbedrijf Rotterdam personeel om zich in hun vrije tijd in te zetten voor de maatschappij. Personeelsleden die dat doen, kunnen een beroep doen op het Havenbedrijf voor ondersteuning. Onlangs maakte de directie bekend welke vijftien vrijetijdsbestedingen van de medewerkers geheel willekeurig zijn geselecteerd voor een donatie. De Rotterdamse Reddingsbrigade is één van de …

Lees verder

---

Nieuwjaarsreceptie en -duik 2020

Zondag 5 januari 2020 was het eerste evenement van de Rotterdamse Reddingsbrigade in haar jubileumjaar: de nieuwjaarsreceptie in combinatie met de Unox-nieuwjaarsduik op de strandpost aan de Maasvlakte. Na het startschot van de voorzitter dook een groep enthousiastelingen om 13.00 uur het koude noordzeewater in (8 graden Celsius). Nadat iedereen weer was opgewarmd (met warme chocolademelk en Unox erwtensoep) hield …

Lees verder

---

Centraal Examen

Zaterdag 14 december 2019 is in zwembad Alexanderhof het Centraal Examen gezwommen. Naast de Envoz A,B,C diploma’s zijn er ook een hoop Rotterdamse Redders (Junior Redders, Zwemmend Redders en Life Savers) bij gekomen. Alle geslaagde diploma zwemmers van harte gefeliciteerd!Langs deze weg ook dank aan de vrijwilligers en examinatoren voor hun inzet.

Lees verder

---

Agenda

21 maart 2020                  Onderling Zwemfeest
27 maart 2020                  Algemene Ledenvergadering
2 mei 2020                       Start bewakingsseizoen Maasvlakte
6 juni 2020                       Centraal Examen
12 december 2020           Centraal Examen

---