---

Van de voorzitter

 We zijn beland in de tweede helft van 2020 in een jaar dat zeker de geschiedenis in zal gaan als een zeer bijzonder jaar. 


Voor ik verder ga wil ik stilstaan bij het overlijden van Marinus Los, bij ons bekend als Rinus Los. Rinus was een van onze gewaardeerde medewerkers die meer dan 40 jaar bij de Rotterdamse Reddingsbrigade betrokken was. In de periode 1974 tot 2014 heeft Rinus veel functies bekleed bij de RRB en de KNBRD. Voor zijn activiteiten heeft Rinus diverse onderscheidingen ontvangen: Erelid van de RRB in 2010, de Bondspenning in 1990 en in 2010 Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies.

We zijn onderweg naar het najaar van 2020 en kijken terug naar een bijzonder periode die voor een groot gedeelte in het teken stond van het Coronavirus en de beperkingen die dit met zich mee bracht, helaas zijn we er nog niet. Op diverse niveaus zijn we druk aan het werk om onze werkzaamheden in de baden en op en rond het water in goede, veilige maar ook vooral gezonde banen te leiden. Hierin werken we als RRB nauw samen met organisaties zoals Rotterdam Sportsupport en Reddingsbrigade Nederland. Er is een hoop op ons afgekomen en dat betekent voor ons als bestuur keuzes maken en soms afwijken van ingeslagen wegen met als doel om onze Brigade draaiende te houden. We doen dit niet alleen als bestuur, we doen dit samen met al onze vrijwilligers en het is goed om te zien dat iedereen hierin zijn aandeel heeft. Het motto van onze overheid "Alleen samen houden we het coronavirus onder controle" gaat ook zeker op voor de RRB. Helaas zien we in onze stad Rotterdam dat het virus weer een opleving heeft. Vooralsnog hebben we in september 2020 een doorstart gemaakt met de zwemlessen en activiteiten, uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen. Samen staan we sterk en maken we er het beste van.

Langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken naar iedereen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet in de baden op het strand, binnen werkgroepen, commissies en het bestuur. Zonder jullie redden we het niet! Houd vol en blijf gezond!

---

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering stond gepland voor 27 maart, maar is afgelast in verband met COVID-19. 

De ledenvergadering is nu gepland op vrijdagavond 9 oktober a.s. Dit wordt een online vergadering. Deelnemen kan op een computer met microfoon en luidsprekers/koptelefoon, of met een smartphone.

Voor deelname dien je je vooraf aan te melden, door een bericht te sturen aan info@RRB.nu.

---

Penningmeester gezocht

Binnen onze vereniging is onze 1e penningmeester een begrip. Automatisch denk je bij het woord penningmeester aan Theo Soeters. Theo is sinds 1980 al de betrouwbare 1e penningmeester van onze brigade. Theo zou zijn werkzaamheden graag overdragen aan een nieuwe 1e penningmeester.
Daarom zijn we op zoek een nieuwe 1e penningmeester voor onze vereniging. Affiniteit/ervaring met boekhouding is een pre voor deze functie.

Heb je vragen over de functie of heb je vragen, stuur dan een e-mail naar voorlichting@rrb.nu

---
uitkijk strandwacht maasvlakte

Einde strandseizoen 2020

Het weekend van 12 en 13 september was het laatste bewakingsweekend van onze strandwacht aan het Maasvlaktestrand in 2020.De strandwachtploeg van de Rotterdamse Reddingsbrigade is vanaf zaterdag 7 mei 2020 elk weekend aanwezig geweest aan het recreatiestrand van de tweede Maasvlakte. In overleg met de gemeente was de start een week later dan gepland. Gezien de situatie met COVID-19 golden …

Lees verder

---

95 jarig bestaan RRB

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat onze vereniging in november 95 jaar bestaat.
In dezelfde nieuwsbrief stond ook een artikel om je mooiste RRB herinnering (je beste, leukste, gekste of mooiste) te delen. Met deze herinneringen willen we een boekje maken over het 95 jarig bestaan van de RRB. Deze herinneringen zijn nog steeds van harte welkom! Mail je herinnering(en) voor 1 november naar info@rrb.nu.

Normaal gesproken is er in november van een jubileumjaar altijd een medewerkersfeest. Deze stond ook voor dit jaar gepland, maar gezien de onzekere situatie met COVID-19 heeft het bestuur besloten het feest uit te stellen.

---

Marinus Los overleden

Op 19 juli j.l. is op 89 jarige leeftijd Marinus Los overleden.
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsvinden.

Rinus Los is 40 jaar lang medewerker geweest bij de Rotterdamse Reddingsbrigade in de periode 1974 tot en met 2014. Rinus heeft in die periode verschillende functies gehad bij de brigade en Reddingsbrigade Nederland:
- Instructeur zwembad Charlois (1974 tot 1995)
- Administratief medewerker Charlois (1995 tot 2014)
- Lid Medische commissie (1980 tot 1992)
- 2e penningmeester (1980 tot 1982)
- 2e voorzitter RRB (1983 tot 1992)
- Examinator diploma’s zwemmen en zwemmend redden KNBRD (1980-2012)
- Docent hogere bondsdiploma’s (1980 tot 1998)
- Bondsofficial (1979 tot 2009)

Een periode tijdens het 2e voorzitterschap van Rinus Los was er geen 1e voorzitter. In die tijd heeft Rinus het 1e voorzitterschap waargenomen. Verder heeft Rinus in de kascontrolecommissie gezeten.

Voor zijn activiteiten heeft Rinus diverse onderscheidingen ontvangen:
- Lid van Verdienste RRB (1989)
- Bondspenning (1990)
- Erelid RRB (2010)
- Lid in de Orde van Oranje Nassau (2010)

---

Agenda

9 oktober 2020                 Algemene Ledenvergadering

12 december 2020           Centraal Examen (ENVOZ-diploma's)

19 december                   Centraal Examen (Bonds-diploma's)

---