---

Van de voorzitter


Aan het einde van 2020 blikken we zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. Een jaar wat vooral in het teken heeft gestaan van het Coronavirus.

Met man, vrouw en macht hebben we ons ingezet om op een veilige manier onze brigade activiteiten voort te zetten. In 2020 hebben wij ons met name bezig gehouden met onze kerntaken het geven van zwemlessen en trainingen, het opleiden en werven van nieuwe kaderleden en het borgen van onze waterhulpverlening op de Maasvlakte II.

Op 7 december 2020 was het de dag van de vrijwilligers. Een dag om extra stil te staan bij het bijzondere werk van iedere vrijwilliger in Nederland. Onze eigen brigade draait geheel op vrijwilligers.
Iets waar we trots op mogen zijn. Maar tegelijkertijd merken we in een crisis als waar we nog midden in zitten dat dit ook risico's met zich meebrengt.
Daarom is het juist zo belangrijk om elkaars inzet te waarderen en te bemoedigen. Of je nu in het zwembad, reddingspost of vanuit huis je tijd investeert om de Brigade te laten draaien, iedere schakel is hierin belangrijk. Of zoals vaak wordt gezegd een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat onze brigade een sterke keten is hebben we mogen ervaren in het afgelopen jaar. Als een van de weinige hebben we het in Rotterdam en omgeving voor elkaar gekregen om na de eerste lock down in mei weer beperkt te kunnen starten. Niet vanuit een financieel oogpunt, maar juist vanuit een sociaal oogpunt om zo een positieve bijdrage te leveren aan de sportcultuur binnen de Gemeente Rotterdam. Maar ook vanuit onze kernwaarde dat we zoveel mogelijk mensen willen leren zwemmen of willen leren zwemmend te redden. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de diverse exploitanten en de Gemeente Rotterdam en zijn we diverse malen als positief voorbeeld genoemd.

Helaas hebben we dit jaar de keuze gemaakt om al onze feesten en recreatieve activiteiten uit te stellen, hierdoor missen we in 2020 de momenten van samenzijn en samenwerken. Dit geeft ons de uitdaging voor 2021 om er met elkaar zorg voor te dragen dat we weer met elkaar kunnen werken aan het WIJ gevoel binnen de RRB.

Gelukkig zijn er ook lichtpunten in 2020. Zo hebben we in samenwerking met het MDT traject ervoor kunnen zorgen dat Chantal Vellekoop haar diploma tot instructeur Eerste Hulp heeft mogen behalen. Hierdoor zijn we in de toekomst extra verzekerd van een goede EHBO opleiding en herhaling. Op de valreep, in deze decembermaand, kunnen we alsnog onze jeugd laten afzwemmen voor hun A, B en C diploma. We kunnen in kleine vorm een centraal examen organiseren voor al onze hogere Bondsopleidingen. Dit alles hadden we niet voor elkaar kunnen krijgen zonder jullie tijd en inzet voor de RRB. En daar wil ik dan ook namens het bestuur mijn hartelijke dank voor uitspreken!

Tot slot wil ik naast alle brigadevrijwilligers ook een speciaal woord van dank uitspreken naar mijn medebestuurders. Het is namelijk geen makkelijk jaar geweest. Het heeft veel van ons allemaal gevraagd met hoogte- en dieptepunten, maar wel met de vastberadenheid om door te gaan en de Brigade door deze storm heen te leiden. Het besef dat we na deze storm nog zeker niet klaar zijn en de zeilen bij moeten gaan zetten om de stormschade en de achterstand in onze koers in te halen is dan ook zeker aanwezig. Zonder jullie hulp hadden we niet zover gekomen, dus ook hiervoor mijn dank.

Rest mij jullie allemaal een mooie, maar vooral ook gezond en veilige, decembermaand toe te wensen en de hoop uit te spreken dat we er in 2021 wel een feest van mogen maken!

---
Licentie ENVOZ

Licentie ENVOZ

Vanaf 20 november 2020 kan de Rotterdamse Reddingsbrigade zich een erkend zweminstituut noemen!De RRB werkt al jaren samen met ENVOZ. Vrijdag 20 november heeft bestuurslid Justin van Hengel uit handen van operationeel directeur van ENVOZ Richard van de Berg de licentie ontvangen.ENVOZ stelt eisen aan diegene die zwemles geven en zwemdiploma’s uitgeven. Door aan deze eisen te voldoen, kan een …

Lees verder

---

Commissie KEV

 
Zoals al tijdens de ALV is vermeld, zijn wij begin dit jaar gestart met de commissie Kadervorming, Evenmenten en Voorlichting (KEV).

Deze nieuwe commissie zal commissie Opleidingen, commissie WVP en een aantal kleine commissies vervangen. Na een inwerkperiode gaan wij nu de volgende stap zetten namelijk alle communicatie samenvoegen.

De email-adressen voorlichting@rrb.nu en opleidingen@rrb.nu komen te vervallen.

 Wij hebben in plaats hiervan het volgende emailadres aangemaakt : KEV@rrb.nu

Wij verzoeken jullie dit emailadres vanaf nu te gebruiken.

---

95-jarig bestaan

De voorbereidingen waren al in volle gang voor ons medewerkersfeest in 2020, maar helaas heeft ook hier de coronacrisis roet in het eten gegooid. Daarom is er een nieuwe datum gepland voor het medewerkersfeest: zaterdag 24 april 2021 We hopen tegen die tijd weer met elkaar gepast ons jubileumfeest te mogen vieren.

Daarnaast gaan we onze bestaande activiteiten zo mogelijk ook extra feestelijk aanbieden om zo onze brigadeverjaardag alsnog te kunnen vieren met elkaar.

---
Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Digitale vergadering De voor 27 maart 2020 geplande Algemene Ledenvergadering ging niet door i.v.m. COVID-19. De ledenvergadering hoort normaal gesproken binnen een half jaar na het sluiten van het verenigingsjaar te worden gehouden. In verband met COVID-19 is er een tijdelijke wet in werking getreden, waardoor het mogelijk is geworden om die periode met 4 maanden te verlengen en ook …

Lees verder

---

CBS Boterdorp

In november hebben we een bezoek gebracht aan CBS Boterdorp, een school in Bergschenhoek. Ondanks corona waren wij meer dan welkom op het schoolplein. 


Deze basisschool zou geld inzamelen voor Serious Rescue, helaas zijn de verachtingen dat dat niet door gaat. Maar desondanks bood de school aan om onze brigade te steunen in deze bijzondere en onzekere tijden. Als dank en ter introductie van het thema Reddingsbrigade zijn wij langs gegaan om een presentatie te geven, we hebben een deel van ons materiaal laten zien en om duidelijk te maken waar de kinderen deze actie voor doen.

Wij willen CBS Boterdorp ontzettend bedanken voor deze fantastische steun!!

---

Jaarwisseling

Tijdens de feestdagen eind van dit jaar zijn onze clubavonden, een aantal avonden gesloten. Hieronder vast het overzicht met avonden waar het RRB-clubuur is gesloten:

Zwemcentrum Rotterdam:    21 december en 28 december 2020
Zwembad Oost:   22 december en 29 december 2020
Zwembad Noord:   23 december en 30 december 2020
Alexanderhof:   23 december en 30 december 2020
Wilgenring:   23 december en 30 december 2020

---

Agenda

19 december                   Centraal Examen (alleen bondsdiploma's)

---