---

Van de voorzitter


Ons geduld wordt aardig op de proef gesteld. We zijn inmiddels een jaar verder en de coronapandemie houdt ons nog altijd in de greep. Sinds december 2020 liggen onze lessen stil. Op maandag 8 maart maakte de overheid bekend dat het A,B,C zwemmen gezien zal worden als onderwijs. Dit betekent voor de RRB dat een deel van onze jeugd (5 tot 12 jaar) weer mag komen zwemmen. Op dinsdag 16 maart zijn we weer gestart met deze leeftijdsgroep. Een heugelijk feit omdat we hiermee primair aan één van onze doelstellingen gaan werken: het aanleren van de zwemvaardigheid. We maken ons als RRB wel zorgen over de tweede doelstelling: het leren zwemmend redden.

Velen zijn hun opleiding en trainingen gestart om zwemmend te leren redden. Helaas weten we nog niet of hiervoor een uitzondering wordt gemaakt. We blijven ons echter inzetten om ook deze tak van sport zo snel veilig en verantwoord te starten. De crisis betekent uiteraard geen rustige periode. Zo zijn we op diverse vlakken druk om ons klaar te maken voor als de versoepelingen wel mogelijk zijn. Zo zijn we in samenwerking met het landelijke MDT traject van De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland gestart om als RRB samen te werken met de vereniging Kralings Zwembad. Hier heeft de RRB de mogelijkheid gekregen om 16 jongeren op te leiden tot toezichthouder en eerste hulpverlener, zij worden bij deze vereniging de zomermaanden ingezet in hun buitenbad.
We staan dus zeker niet stil. De commissie Kadervorming, Evenementen en Vrijwilligersbeleid staat in de startblokken om te kunnen starten met de diverse activiteiten. Eén zo'n activiteit is de opleiding Jeugdinstructeur waarvoor nu de documentatie gereed is en klaar voor gebruik. Hierdoor kunnen we na de lockdown starten met deze opleiding.

Nu is het vooral geduld hebben en wachten op het startschot vanuit de overheid. Maar ook dan blijven we er voor waken dat onze activiteiten veilig en verantwoord kunnen worden aangeboden.

Voor nu wens ik u allemaal veel succes, een voorspoedig herstel en alle gezondheid toe!

In de hoop dat we elkaar binnen niet al te lange tijd weer mogen begroeten in een gezonde en veilige omgeving. 

---

Beperkte opening zwembaden

Na de laatste persconferentie over Covid-19 is duidelijk geworden dat we weer beperkt mogen gaan zwemmen vanaf dinsdag 16 maart. Helaas nog niet voor iedereen en natuurlijk met benodigde maatregelen. Vanuit de Rijksoverheid is bepaald dat alleen de jeugd tussen de 5 en de 12 jaar mag deelnemen aan de lessen voor het ABC zwemmen. Dit betekent dat wij alleen …

Lees verder

---

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 30 april staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de vergadering digitaal plaatsvindt.

De ledenvergadering is een belangrijke vergadering voor de vereniging. Zo worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester besproken en worden nieuwe bestuursleden gekozen. Belangrijk is ook de goedkeuring van de begroting voor 2021 en 2022. Hiermee wordt het beleid van de vereniging voor de komende jaren vastgesteld.

Met je aanwezigheid heb je een stem in de toekomst van onze reddingsbrigade! De vergadering begint om 20.00 uur.

---

Voorbereidingen strandseizoen

Je zou het misschien niet zeggen als je de foto ziet, maar de voorbereidingen voor het nieuwe strandseizoen aan de Maasvlakte zijn weer in volle gang.

De start van het bewakingsseizoen is voorlopig gepland in het weekend van 1 en 2 mei. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de situatie rondom COVID19. Ook de stranddiensten worden hier, indien nodig, op aangepast.

---

RRB in het nieuws


Dit winterseizoen was de RRB een aantal malen in het nieuws. Media februari werd onze voorzitter door Rijnmond geïnterviewd over veilig schaatsen op natuurijs.

De voorbereidingen van een nieuw windpark aan de Maasvlakte in 2023 zijn volop in het nieuws. De windmolens komen op de hoogwaterlijn op het strand te staan. Diverse organisaties protesteren hier tegen. Ook onze reddingsbrigade kwam in het nieuws in verband met de veiligheid van de badgasten en watersporters:

Kitesurfers-willen-hun-favoriete-spot-niet-kwijt-aan-windmolens

Reddingsbrigade vreest voor komst windmolens naar Maasvlakte levensgevaarlijk

---

Thea Zinsmeister overleden

Op woensdag 27 januari is Thea Zinsmeister overleden op 66 jarige leeftijd. Thea was sinds 2016 lid van onze reddingsbrigade en sinds 2017 medewerkster in zwembad de Wilgenring. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

---

Agenda

30 april                Algemene Ledenvergadering
1 mei                   Start bewakingsseizoen Maasvlakte

---