---

Van de voorzitter

 De zomer zit er weer op en we mogen terugkijken op een goede inzet vanuit onze brigade. Zoals vertrouwd heeft onze ploeg waterhulpverleners zich wederom ingezet voor de veiligheid in en rond het water van de Maasvlakte II. Vanaf mei tot medio september is onze post de weekenden operationeel geweest en niet te vergeten de drie weken dagelijks in het hoogseizoen. Voor ons als RRB misschien wel van zelfsprekend maar toch mogen we ook wel eens stilstaan bij deze vrijwillige inzet. Want vrijwillig is niet vrijblijvend en zeker niet met de belangrijke taak die onze vrijwilligers hier vervullen.

In juli kregen we als RRB de kans om aan te sluiten bij de Nationale Reddingsvloot (NRV). Onder leiding van de RvR - Rotterdam Rijnmond zijn zes van onze vrijwilligers afgereisd naar Limburg om ingezet te worden in het rampgebied. Mede door onze inzet worden de gesprekken weer opgestart wat de RvR - Rotterdam Rijnmond kan betekenen voor de NRV om ook in de toekomst als brigades ons steentje bij te dragen.

Via deze weg wil ik al onze vrijwilligers van de waterhulpverlening danken voor hun inzet op de Maasvlakte II, de rampenploeg en de beveiliging van binnenwater evenmenten voor hun inzet het afgelopen seizoen.
Jullie hebben laten zien dat vrijwilligerswerk op een professionele manier onmisbaar is in de samenleving. Daar zij we als RRB trots op.

Nu we toch aan het terugkijken zijn naar de afgelopen zomerperiode, wil ik even stil staan bij een bijzonder moment binnen de RRB. Op 24 augustus 2021 vierde onze erevoorzitter dhr. Tijl en zijn echtgenoot hun gouden bruiloft. Mede door een aantal mooie initiatieven hebben we hier ondanks de Corona pandemie toch bij stil kunnen staan.
Langs deze weg nogmaals meneer en mevrouw Tijl van harte gefeliciteerd met dit mooie en bijzondere jubileum! Wij wensen jullie nog vele mooie en gezonde jaren toe.

Als we het over een jubileum hebben, mogen we niet vergeten stil te staan bij ons 95 jarig bestaan. We zetten alweer koers naar onze 96e verjaardag, maar we laten het 95 jarig bestaan niet aan ons voorbij gaan. Daarom hebben we het medewerkersfeest voorlopig gepland staan op zaterdag 13 november 2021. In welke vorm zal mede afhangen van de dan geldende maatregelen rondom corona waar we u hopelijk eind september meer over kunnen melden.

Achter de schermen is er ook niet stilgezeten. Zo zijn we bezig geweest met onze statuten en huishoudelijk reglement. Gelukkig voelen wij ons gesteund door een aantal (ere)leden die met een kritische blik mee hebben gekeken naar de stukken en ons van raad en adviezen hebben voorzien. Waarvoor onze dank. Verder op in deze nieuwsbrief meer hierover.

Voor nu gaan we er met frisse moed tegenaan in de hoop dat we verder mogen gaan bouwen aan onze mooie brigade op de gebieden van waterhulpverlening maar ook zeker op het gebied van zwemlessen en trainingen.

Met elkaar op weg naar een waterveilig Rotterdam!!!!

---

Centraal Examen

Door de Corona-maatregelen was het al meer dan een jaar niet mogelijk een Centraal Examen te organiseren. Voor zaterdag 9 oktober 2021 (van 13.30 tot 18.00 uur) staat het eerstvolgende Centrale Examen in zwembad Alexanderhof gepland.

Dit betreft een inhaalexamen van december 2020 dat werd afgelast i.v.m. Corona-maatregelen.
Tijdens dit examen worden alleen bondsdiploma's afgenomen (Junior Redder, Zwemmend Redden en Life-Safer).

Hier vind je meer informatie.

---

Statuten en Huishoudelijk Reglement / Beleidsplan / Gedragscode

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Van diverse leden hebben we een reactie gehad op de vraag om te reageren op de concept wijzigingen van onze Statuten en Huishoudelijk Reglement. Langs deze weg een woord van dank aan deze leden. Voor dit moment was het belangrijkste advies om te wachten op de voorbeeld Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Reddingsbrigade Nederland. Reddingsbrigade Nederland heeft aangegeven dit najaar met een voorbeeld te komen.

Het bestuur heeft besloten dit voorbeeld af te wachten en deze te vergelijken met ons concept. Daarna komen wij met een nieuw voorstel voor onze Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Beleidsplan

Voor het beleidsplan 2021-2025 hebben we eveneens advies gehad van een aantal leden. Vanzelfsprekend zijn we deze leden dankbaar voor hun bijdrage. Het nieuwe beleidsplan kan je hier teruglezen. Eerstkomende ledenvergadering wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd.

Gedragscode

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft onze vereniging ook een gedragscode opgesteld. Door middel van een gedragscode worden de normen en waarden van een vereniging op papier gezet. Hierdoor krijgen leden een beter houvast om andere leden te wijzen op de bestaande normen en waarden en is het makkelijker om hierop terug te vallen.

Onze gedragscode kan je hier nalezen.

Overigens kan je op deze pagina van onze website meer informatie vinden over de RRB-organisatie en diverse belangrijke documenten.

---

Laatste bewakingsweekend Maasvlakte

Het weekend van 11 en 12 september is het laatste bewakingsweekend van onze strandwacht aan het Maasvlaktestrand in 2021.De strandwachtploeg van de Rotterdamse Reddingsbrigade was vanaf zaterdag 1 mei 2021 elk weekend aanwezig geweest op het recreatiestrand van de tweede Maasvlakte. Van 31 juli tot en met 22 augustus was onze strandpost dagelijks bezet. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er …

Lees verder

---

RRB-eenheid naar Limburg

Ook de eenheid van de Rotterdamse Reddingsbrigade is opgeroepen om naar Limburg af te reizen. Zaterdagavond 17 juli is de ploeg naar Roermond vertrokken.De ploeg heeft samen met andere brigades uit onze RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades) geholpen bij de verkenning van de dijken in de omgeving van Mook, Gennip en Bergen.Ook werd er geassisteerd bij het uit het water halen …

Lees verder

---

Peter Lingmont overleden

Op 7 september j.l. is Peter Lingmont overleden op 67 jarige leeftijd. Peter was 55 jaar lid van de RRB. In 1983 werd Peter benoemd tot Lid van Verdienste en in 1985 ontving hij de Bondspenning. Van 1968 tot 2000 was Peter instructeur, voornamelijk in sportfondsenbad Noord.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

---

Martin Boeren overleden

Op vrijdag 30 juli j.l. is Martin Boeren overleden op 63 jarige leeftijd.
Martin werd dit jaar 50 jaar lid van de RRB. In 1986 werd Martin benoemd tot Lid van Verdienste.
Van 1974 tot 1993 was Martin instructeur in sportfondsenbad Noord.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

---

Agenda

 

11/12 september       Laatste bewakingsweekend strandwacht Maasvlakte

9 oktober                   Centraal (inhaal) Examen

13 november             Medewerkersfeest

 

---