Rotterdamse ReddingsBrigade
---

Werving, Voorlichting en Promotie (WVP)

Ook dit jaar gaat de commissie WVP weer flink aan de slag om de RRB onder de aandacht van de Rotterdammers te brengen. In de loop van dit jaar zullen er weer diverse activiteiten binnen en buiten de RRB worden georganiseerd om onze brigade op de kaart te zetten. Hiervoor kunnen we altijd hulp gebruiken. Hou dus de oproepen in de gaten en mis deze activiteiten niet!

Helaas merken we wel een terugloop in ons instructeurs en medewerkers korps daarom gaat de WVP zich nog meer richten op het werven van nieuwe medewerkers. Maar we doen ook zeker een beroep op onze huidige vrijwilligers. Op de site van de RRB staan onze vacatures die op dit moment open staan.

Toch willen we in het bijzonder een oproep doen voor zwembad Charlois op dit moment is daar een tekort aan medewerkers. Alle hulp in dit bad is meer dan welkom want het water staat de instructeurs daar bijna letterlijk tot aan de lippen. Dus mocht je nog een uurtje over hebben, meld je dan aan via voorlichting@RRB.nu.

"Want zonder jouw redden we het niet !''

---

Voorbereiding strandseizoen

Thuis heb je de verwarming nog aan staan en denk je waarschijnlijk nog niet aan het strand. De strandwachtleden van de Rotterdamse ReddingsBrigade zijn echter al weer druk bezig met het komende bewakingsseizoen aan het strand van de Maasvlakte. Vanaf het weekend van 2 mei is de strandwacht gedurende de weekenden weer paraat aan het recreatiestrand. In de voorbereiding op het seizoen toe worden alle materialen gecheckt en in orde gemaakt worden. De strandwachtleden volgen de benodigde opleidingen. Zo staat b.v. in april de herhalingscursussen EHBO gepland.

Op het terrein van Boskalis op het Slufterdepot staat veel materiaal van de strandwacht opgeslagen in vijf 20' containers. Van deze containers wordt al jaren gebruik gemaakt. De containers hebben door de jaren heen veel te lijden gehad van wind en zout. Daarom zijn we ook blij dat een bouwbedrijf voor containerkranen ons vijf 40' containers heeft geschonken. Deze zijn niet alleen van betere kwaliteit maar zijn ook tweemaal zo groot. Vrijdagochtend 27 februari werden de oude containers leeggemaakt en afgevoerd. Waarna de nieuwe containers werden geplaatst en ingeruimd. Met deze nieuwe containers kan de strandwacht weer jaren vooruit!

Elk jaar worden wereldwijd door vrijwilligers stranden schoongemaakt, dit is een initatief van Ocean Initiatives. Op 28 maart a.s. treedt de strandwacht op als gastheer voor deze zogenaamde Beach Clean Up aan de Maasvlakte. We starten om 10.00 uur aan onze strandpost op het recreatiestrand. Iedereen is welkom!

---

Opleidingen

De commissie opleidingen is druk bezig met opleidingen en workshops. Het centraal examen van december j.l. is geëvalueerd en de verbeterpunten, zoals kledingeisen en kwaliteit, worden meegenomen in het komende centrale examen. Dit examen staat gepland voor zaterdag 27 juni 2015 in zwembad Wilgernring.

De kledingeisen voor het examen zijn inmiddels terug te vinden op de website van de RRB.

---

Peter Tijl erelid Reddingsbrigade Nederland

Op de Algemende Ledenvergadering van Reddingsbrigade Nederland is onze ere-voorzitter Peter Tijl benoemd als Erelid; wegens omstandigheden is Peter niet aanwezig geweest op de ALV en nu op 18 december 2014 heeft Peter Tijl de versierselen in ontvangst mogen nemen voor Erelid van reddingsbrigade Nederland. Van Reddingsbrigade Nederland zijn aanwezig geweest Raymond van Mourik (directeur Bondsburo) en Peter Ouwendijk (Penningmeester …

Lees verder

---

Social Media

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en maakt gebruik van social media als Twitter en Facebook. Ook de reddingsbrigade heeft een Twitter-account en een Facebook-pagina. 
Op onze Twitter en Facebook-pagina kan je actuele informatie en foto's vinden van onze vereniging.

Breng een keer een bezoek aan deze pagina's en volg de reddingsbrigade ook op Twitter en Facebook

---

SeriousRescue fotoverslag

Een aantal enthousiaste strandwachtleden van de Rotterdamse ReddingsBrigade nemen samen met tientallen andere reddingsbrigades deel aan SeriousRescue 2014. SeriousRescue maakt onderdeel uit van de Radio 3FM aktie SeriousRequest. De gezamenlijke reddingsbrigades haalden ruim 18.000 euro op voor het goede doel. Hieronder een fotoverslag van de onze leden. Maandag 22 december 2014 Van Zaandam, via Velsen-Zuid naar Haarlem Zondag 21 december …

Lees verder

---

Centraal Examen

Op 13 december 2014 is in zwembad Oost voor de tweede maal het centraal examen verzwommen. Met ruim 140 deelnemers spreekt de organisatie van een geslaagd examen. Alle medewerkers hebben hun best gedaan om er een superdag van te maken. Wij feliciteren iedereen die het diploma heeft behaald en hopelijk tot volgende keer ! Het volgende centraal examen staat alweer …

Lees verder

---

Algemene Ledenvergadering

Op 27 maart a.s. vindt in zalencentrum Koos weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Alle medewerkers van de RRB hebben inmiddels een uitnodiging in de brievenbus liggen.
De ledenvergadering is een belangrijke vergadering voor de vereniging. Zo worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester besproken, worden (indien van toepassing) nieuwe bestuursleden gekozen. Belangrijk is ook de goedkeuring van de begroting voor 2015 en 2016. Hiermee wordt het beleid van de vereniging voor de komende jaren bepaald.

Met je aanwezigheid heb je een stem in de toekomst van onze reddingsbrigade!

---

Agenda

27 maart 2015                Algemene Ledenvergadering
2 mei 2015                      Start bewakingsseizoen Maasvlakte
27 juni 2015                    Centraal Examen (Wilgenring)

---