Organisatie

De Rotterdamse Reddingsbrigade als organisatie

De Rotterdame Reddingsbrigade is op velen vlakken actief. Wij doen ons best om transparant hierover te communiceren. Het jaarverslag van de Rotterdamse Reddingsbrigade geeft een goed beeld over het functioneren van de vereniging, activiteiten, werkzaamheden en hulpverleningen. Verdere informatie is hier beschreven. Mocht er iets ontbreken, neem dan gerust contact met ons op.

Bestuur
De organisatie van de Rotterdamse Reddingsbrigade bestaat uit een bestuur en verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed.

Het bestuur van de Rotterdamse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                                 Kevin van Hengel
2e voorzitter                             Ed Asselé

Secretaris                                 Eric Oudenes

Penningmeester                     Jennifer Roodbol            

Waterhulpverlening:
Commissaris Strand                Martijn van Dongen
Commissaris Beveiligingen    

Kadervorming, Evenementen en Vrijwilligersbeleid:
Commissaris Opleidingen         Justin van Hengel
Commissaris Werving,             Chantal Vellekoop
Selectie en Beleid

Werkgroepen
De commissie Kadervorming, Evenementen en Voorlichting (KEV) van de Rotterdamse Reddingsbrigade kent de volgende werkgroepen:

  • Centraal examen
  • Kwaliteit ENVOZ
  • Kwaliteit KNBRD
  • Instructeursopleidingen
  • Jeugdinstructeur
  • MDT
  • Vrijwilligersbeleid
  • Evenementen Intern
  • Evenementen Extern
  • Huisstijl, grafisch en web

Voor meer informatie, neem gerust contact op.

Financiën
De Rotterdamse Reddingsbrigade werkt nauw samen met de gemeente Rotterdam, maar de brigade ontvangt géén subsidie van deze of andere gemeentes of deelgemeentes. Wij komen financieel geheel zelfstandig rond. 

De Rotterdamse Reddingsbrigade is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u en wij gebruik kunnen maken van een aantal belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor meer informatie zie deze pagina van de belastingdienst.
Hier vindt u het formulier behorende bij de publicatieplicht van een ANBI.

De leden betalen jaarlijks contributie à € 20,00 per jaar*, met eenmalige inschrijvingskosten van € 5,00. Voor overige verenigingsactiviteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd. Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed.

*Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en 31 december.

Verenigingsstukken
Wij stellen graag onze verenigingsstukken beschikbaar.