Vertrouwenspunt Sport

Deskundig advies via het Vertrouwenspunt Sport

De Rotterdamse Reddingsbrigade streeft naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Elk lid zou zich veilig moeten voelen bij onze vereniging. Ondanks alle regels en het VOG kunnen incidenten nooit volledig uitgesloten worden. Daarom vinden wij het belangrijk dat zowel de ouder(s), verzorger(s) en leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen via een vertrouwenspunt.

Om dit mogelijk te maken is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar. Iedereen kan hier vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen. Het Vertrouwenspunt Sport is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90 (€ 0,10 per minuut)
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Lees hier meer over vertrouwenspersonen.

Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact op via info@rrb.nu of het contactformulier op deze website.

NOC*NSF Vertrouwenspunt